ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σύμφωνα με τον  Oργανισμό του  Νοσοκομείου και τον  αριθμό των κλινών διαρθρώνεται από 5 Νοσηλευτικούς Τομείς, δύο  Παθολογικούς, έναν  Χειρουργικό, έναν  Εργαστηριακό και έναν Ογκολογικό,  στους οποίους προΐσταται η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία υπάγονται 32 Προϊστάμενες τμημάτων. Σε κάθε έναν από τους Νοσηλευτικούς Τομείς προΐσταται ένας Τομεάρχης.

Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Μαρία  Χριστοδούλου

Α΄ Παθολογικός Τομέας

Κωνσταντίνα  Πλεξίδα -Κολιού

Β΄ Παθολογικός Τομέας

Ελένη  Χριστοδούλου - Χουρδάκη

 

Χειρουργικός Τομέας

Αγγελική Γιαγτζίδου

Εργαστηριακός Τομέας

Παρασκευή Ασημακοπούλου

Ογκολογικός Τομέας

Αγάπη Ντούμου

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132013128, email tomearxes@paidon-agiasofia.gr.

Κυρίαρχος σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  του Νοσοκομείου είναι η παροχή αποτελεσματικών και βασισμένων σε ενδείξεις υπηρεσιών φροντίδας υγείας  και η βελτίωση της ποιότητας τους. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους επιμέρους στόχους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αυτή επικεντρώνονται κυρίως στα ακόλουθα:

·         Στην χρήση της σύγχρονης επιστημονικής νοσηλευτικής γνώσης και των τεχνολογιών για την επίλυση των προβλημάτων και την ικανοποίηση των αναγκών των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών τους.

·         Στην προώθηση, προαγωγή και αναβάθμιση του Νοσηλευτικού έργου στην καθημερινή πρακτική.

·         Στη  συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.

·         Στην προώθηση και την ενίσχυση της   εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης  μέσω της λειτουργίας του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

 

Γραφείο Εκπαίδευσης 

Ευφροσύνη Βλαχιώτη

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132013146,   email nedu@paidon-agiasofia.gr.

 

Εθελοντισμός

Με ευθύνη της Νοσηλευτικής Yπηρεσίας λειτουργεί Πρόγραμμα Εθελοντισμού από το 2007.  Με χαρά δέχεται τις εθελοντικές υπηρεσίες ιδιωτών και συλλόγων που αφιερώνουν λίγο από τον χρόνο και την αγάπη τους στη φροντίδα, την  υποστήριξη και  τη συμπαράσταση των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών τους.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία  του Νοσοκομείου η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και της αξιοποίησης της προσφοράς των εθελοντών.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Πρόεδρος Επιτροπής Εθελοντισμού

Μαρία Χριστοδούλου
Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 213 2013146,  213 2013149, 213 2013150,     email: nedu@paidon-agiasofia.gr.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ