Διευθυντής: Κώστας Κατσούφης


ΤΗΛ: 213 2013561 & 213 2013564


Ηλεκτρονική διεύθυνση : tecnicalsupervisor@paidon-agiasofia.gr