Η Α Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΑΜΕΝ) διαθέτει 20 θέσεις εντατικής. Το Α+Β νεογνικό τμήμα αποτελεί μονάδα αυξημένης φροντίδας που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΑΜΕΝ και ΒΜΕΝ, δυναμικότητας 20 θέσεων (10 θέσεις η κάθε μονάδα).

 

Ιατρικό προσωπικό

Ο εκτελών χρέη προσωρινού Προϊσταμένου της Μονάδας: Μέλλος Σταύρος (Διευθυντής ΕΣΥ)

 

Διευθυντές ΕΣΥ (κατά αλφαβητική σειρά)

Αποστολίδου Υπατία

Γαλιάκη Βασιλική

Καραγιάννη Σοφία

Κονιτσιώτη Θεοδώρα

Μαυροειδή Μαρία

 

Επιμελήτρια Α ΕΣΥ

Κατέχη Κωνσταντίνα

 

Επιμελητές Β ΕΣΥ (κατά αλφαβητική σειρά)

Γιατράκου Ερασμία

Καραχρήστου Κορίνα

 

Τέσσερις Εξειδικευόμενοι παιδίατροι στο αντικείμενο της Νεογνολογίας

 

Νοσηλευτικό προσωπικό

Προϊσταμένη: Ανδρικοπούλου Ευανθία

1 νοσηλεύτρια πανεπιστημιακού επιπέδου (ΠΕ)

1 νοσηλεύτρια πανεπιστημιακού επιπέδου (ΠΕ) (σύμβαση ΚΕΕΛΠΝΟ)

12 νοσηλεύτριες/τες τριετούς φοίτησης (ΤΕ)

3 νοσηλεύτριες/τες διετούς φοίτησης (ΔΕ)

 

Λοιπό προσωπικό

2 βοηθοί θαλάμου

1 τραυματιοφορέας

 

Εξοπλισμός

6 αναπνευστήρες (εκ των οποίων ένας ηψίσυχνος HFOV)

2 ρινικά CPAP

10 monitor παρακολούθησης ζωτικών σημείων

10 διαδερμικά οξύμετρα

 

Δραστηριότητες

Νοσηλεία

Στην ΑΜΕΝ νοσηλεύονται πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά μεταξύ των οποίων και εκείνα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση (συγγενείς ανωμαλίες πεπτικού, νευροχειρουργικά, συγγενείς καρδιοπάθειες, οφθαλμολογικά, κ.α.), τα οποία προέρχονται από το Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

 

Α Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών

Οι μεταφορές των πρόωρων και προβληματικών νεογνών εκτελούνται από τις δύο Νεογνικές Μονάδες του Νοσοκομείου εναλλάξ. Το προσωπικό απαρτίζεται από τον ιατρό μεταφοράς, νοσηλεύτρια/τη, τραυματιοφορέα και οδηγό. Όλοι πλην του οδηγού ανήκουν στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

 

Εξωτερικό Ιατρείο (E.I) ΑΜΕΝ (follow up)

To E.I. της ΑΜΕΝ λειτουργεί άπαξ εβδομαδιαίως και σε αυτό παρακολουθούνται συστηματικά όλα τα νοσηλευθέντα στη μονάδα μας πρόωρα νεογνά μέχρι την ηλικία των 2 ετών και όσα από τα τελειόμηνα χρήζουν τακτικής παρακολούθησης.

 

 

Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει την εκπαίδευση νέων παιδιάτρων που τοποθετούνται για εξειδίκευση στην Νεογνολογία καθώς επίσης και ειδικευόμενων των Παιδιατρικών Κλινικών του Νοσοκομείου μας που τοποθετούνται επί τριμήνου για άσκηση στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών.

 

Επιστημονικό Έργο

Σε συνεργασία με το Collaborative Center of Clinical Epidemiology and Outcomes Research (CLEO), υπό την αιγίδα της Α & Β Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών :

  • Επιτήρηση των λοιμώξεων με συστηματική καταγραφή τους.
  • Σεμινάρια στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την υγιεινή των χεριών και τη σωστή διαχείριση κεντρικών καθετήρων, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή μελέτη καταγραφής αποικισμού των νεογνών με ανθεκτικά μικρόβια.
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή μελέτη καταγραφής μικροβιαιμιών σε νεογνά.
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή μελέτη καταγραφής αντιβιοτικών σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων για ορθή χρήση αντιβιοτικών στις ΜΕΝΝ.

 

Συμμετοχή σε πρωτόκολλο φαρμακευτικής σύγκλεισης ανοικτού αρτηριακού πόρου με υψηλές δόσεις ιβουπροφαίνης (σε συνεργασία με ΒΜΕΝ).

 

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή κλινική μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας Μεροπενέμης (Neomero I).

 

Συμμετοχή στο πρωτόκολλο προφύλαξης από RSV λοίμωξη (καταγραφή παραγόντων κινδύνου σε πρόωρα νεογνά 32 – 35 εβδομάδων) υπό τη αιγίδα της Eλληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας.

 

 

                                                                        Προσωρινός Προϊστάμενος της ΑΜΕΝ