Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ υπό την παρούσα μορφή λειτουργεί από το 1996 αδιαλείπτως, παρέχοντας τις υπηρεσίες της στα βαρέως πάσχοντα παιδιά.

Η ΜΕΘ έχει δύναμη 10 κλινών, που είναι πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα  και στελεχώνεται με ικανό αριθμό ιατρών – Εντατικολόγων Παίδων και νοσηλευτών με εμπειρία στην Εντατική Θεραπεία παιδιών.

Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται παιδιά ηλικίας από ενός μηνός μέχρι 14 ετών με κριτήριο τη βαρύτητα και την προσδοκώμενη ωφέλεια από τη νοσηλεία σ’ αυτή.

Η λειτουργία της ΜΕΘ καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της που έχει εγκριθεί από το ΔΣ του Νοσοκομείου.

Στη ΜΕΘ ετησίως νοσηλεύονται 250 – 350 παιδία από τα οποία το 50% περίπου χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Τα υποκείμενα νοσήματα ποικίλουν ανάλογα με την επιδημιολογία των περιστατικών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

Η ΜΕΘ διαθέτει και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) δυνάμεως 8 κλινών, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας παιδιού με εκτεταμένο έγκαυμα. Επίσης η ΜΕΘ βρίσκεται σε λειτουργική διασύνδεση με την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ).

Η ΜΕΘ παρέχει διετή Εξειδίκευση στην Εντατικολογία με βάση το αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Για το σκοπό αυτό διαθέτει 4 θέσεις εξειδικευομένων στην Εντατικολογία Παίδων. Στη ΜΕΘ επίσης εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι Παιδίατροι με κυκλικό τρόπο ως μέρος του δικού τους προγράμματος σπουδών

Η ΜΕΘ παρέχει γενικότερα εκπαιδευτικό – επιστημονικό έργο είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε ελληνικά και διεθνή προγράμματα.

Το 2013 μετά από 20 χρόνια από την αρχική της κατασκευή η ΜΕΘ υπέστη πλήρη ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένου και του επιτοίχιου εξοπλισμού χάρη σε χορηγία από το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ με ανάδοχο το Σύλλογο ΦΛΟΓΑ. Με την ίδια χορηγία έγινε μερική ανανέωση και εμπλουτισμός του ιατρικού της εξοπλισμού.

Μελλοντικοί στόχοι και φιλοδοξία της ΜΕΘ είναι η εξέλιξη της σε Κέντρο Αριστείας εφαρμόζοντας κατά το δυνατό όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες που απορρέουν από τα δεδομένα της Τεκμηριωμένης Ιατρικής.