Οδηγίες για Επείγουσα Εισαγωγή

 

Αν το παιδί σας εισαχθεί επειγόντως στο Νοσοκομείο παρακαλούμε να προσκομίσετε το συντομότερο δυνατό:
- το βιβλιάριο απορίας ή
- το βιβλιάριο ασθένειας, αν είστε ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ή
- το εισιτήριο του ταμείου, αν είστε ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες.