ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 62 Α


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ


Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 1 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 2 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 3 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 4 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ MONITOR ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

No 17 ΠΜΔ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ:
Α) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (460) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (split unit),
Β) ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (54) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,
Γ) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY,
Δ) ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE &
Ε) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 5 ΠΜΔ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 62 Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΜΔ Νο 11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ .....


Κείμενο Διακήρυξης ...


Συνημμένο Αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ .....


Κείμενο Διακήρυξης ...


Συνημμένο Αρχείο

Νο 6 ΠΜΔ (με διαδικασία συλλογής προσφορών) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 7 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

No 8 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 18 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΑΤΟ (100) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 19 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 20 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 75 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 21 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΦΟΥΡΝΩΝ CONVOTHERM, ΔΥΟ (2) ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕΙΚΟ, ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΕΥΩΝ, ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ BLAST CHILLER ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΜΔ Νο22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ ΣΧΑΡΩΝ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗς ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ως προς την ημερομηνία δημοσίευσης στον ημεήσιο τύπο της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 23 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΔΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Ν.Α. ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Ν.Α. ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ.

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 24 ΠΜΔ (ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 25 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 26 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ, (ΕΝΟΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΤΜΟΥ), ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 12 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 13 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 269 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, 138 ΙΜΑΝΤΩΝ, Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 174 ΦΙΛΤΡΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 13 ΠΜΔ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 269 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, 138 ΙΜΑΝΤΩΝ, Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 174 ΦΙΛΤΡΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΊΛΤΡΩΝ, Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 14 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 15 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ HD ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΕΝΟΧ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ .....


Κείμενο Διακήρυξης ...


Συνημμένο Αρχείο

Νο 27 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

enlightened

 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 9 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 10 ΠΜΔ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 72 ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 31 ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 16 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 13Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ Α) ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 269 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, 138 ΙΜΑΝΤΩΝ, Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 174 ΦΙΛΤΡΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ & Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 16Α ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο