Μελέτη Αναδιαρρύθμισης-Ανακαίνησης-Εκσυγχρονισμού των Νοσηλευτικών Μονάδων του 4ου Ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ". (Ημερομηνία Ανάρτησης 17-05-2018)

Συνημμένο Αρχείο

 

Μελέτη Αναδιαρρύθμισης – Ανακαίνισης - Εκσυγχρονισμού της Κεντρικής Αποστείρωσης στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». (Ημερομηνία Ανάρτησης : 18-04-17)

Συνημμένο Αρχείο

 

Μελέτη Αναδιαρρύθμισης – Ανακαίνισης - Εκσυγχρονισμού της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
(Ημερομηνία Ανάρτησης : 26-08-16)

Συνημμένο Αρχείο