ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 09-05-2016 15:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 12-05-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1/2018 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 26132

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ για ένα έτος.

Ηλετρονική Υποβολή Προσφορών: 02/04/2018 10:00π.μ. έως 10/04/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/04/2018 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52. Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 26-01-2017 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 31-01-2017 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  No22/2019  - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77085

Διακήρυξη Νο22/2019 του Δημόσιου Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης-Σιδερώματος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, γία ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική υποβολή πρπσφορών από 19-08-2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι 26-08-2019 και ώρα 13:00μ.μ

Ηλεκτρονική αποσφράγιση 30-08-2019 και ώρα 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 38227

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων "Η Αγία Σοφία" και "Παν. & Αγλαΐας Κυριακού" για ένα έτος.

Ηλετρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. - 28/04/2017 13:00μ.μ.

Ηλετρονική Αποσφράγιση: 04/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Α/2018 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 61145

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 09/07/2018 10:00 έως 25/07/2018 13:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 31/07/2018 10:00 π.μ,.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ 79435

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. - 11/10/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 18/10/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ:43536

Επαναληπτικός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των επικίδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου" για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 21/08/2017 10:00π.μ. έως 29/08/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 04/09/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 57293

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη προμήθεια Νωπών Κρεάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 31/10/2018 10:00π.μ. - 07/11/2018 13:00π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/11/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚ. 7/2017, ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. 29384

επί του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνιμσού "Προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων Αποστειρωμένων και μη".

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6. Ηλεκτρονικός Ενιαίος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων που υπάγονται στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 21-03-2017 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 28-03-2017 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΜΟΣ:54959

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος

Υποβολή Προσφορών: από 16/04/2018 10:00π.μ. μέχρι 23/04/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 27/04/2018 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ:54992

Διακήρυξη Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη προμήθεια ΤΥΡΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/06/2018 10:00π.μ. μέχρι 11/06/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/06/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 56991

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Διατηρημένων Ειδών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/06/2018 10:00π.μ. μέχρι 11/06/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/06/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 25965

Δημόσιος Διεθνης Ηλεκτρονικός Ανοικτός  Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 19/06/2017 10:00π.μ. μέχρι 30/06/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 05/07/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  No 32/2019- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 79797

 

Διακήρυξη Νο 32/2019 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Παίδων " Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" για ένα έτος

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών : 14/10/2019  10:00π.μ - 21/10/2019 10:00π.μ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση  21/10/2019 10:00 π.μ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2019 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 74887

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 15/07/2019 10:00π.μ. έως 18/07/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 23/07/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 15/2019 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΙ: 75185, 75195, 75197

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.,μ. έως 19/07/2019 13:00μ.μ.

Ηλετρονική Αποσφράγιση: 24/07/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 30883

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου"

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 13/01/2017 10:00π.μ. μέχρι 09/02/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/02/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2016 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 29208 & 29300

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. - 19/12/2016 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 22/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45. Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 07-11-2016 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 11-11-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επισυνάπτονται διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 5/2018, Συστημ. Αριθμ. 56991 για την προμήθεια "Διατηρημένων Ειδών"

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 52. Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2017 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ 38227,1

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. μέχρι 08/05/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 16/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 80278

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων για την καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα και την καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. - 07/11/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/11/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2018, ΕΣΗΔΗΣ 67867 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών Λαχανικών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: 09/01/2019 10:00π.μ.  έως 14/01/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 18/01/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2017 (Συστημ. Αριθμ 25965) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 33/2016 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 25138

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Οργάνων - Συσκευών Μηχανημάτων (σετ Κάθαρσης Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων).

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 05/09/2016 10:00π.μ. - 12/09/2016 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση:           16/09/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΙ: 26149, 46415, 46248, 46414, 46243, 46326

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών και Γενετικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 30/10/2017 10:00π.μ. - 03/11/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 09/11/2017 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 23-06-2016 08:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 23-06-2016 08:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 13-07-2016 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 13-07-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 12-07-2016 08:30)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 12-07-2016 08:30)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  15/2018-ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 57313

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κοχλιακών μοσχευμάτων για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 25/06/2018  10:00π.μ. - 02/07/2018 13:00

Ηλεκρονική Αποσφράγιση: 06/07/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΜΟΣ: 29384

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων αποτειρωμένων και μη για τις ανάγκες τους Νοσοκομείου για ένα έτος

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 27/03/2017 10:00π.μ. έως 10/04/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 19/04/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 19-07-2016 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 19-07-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 46/2016 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 29208,1 & 29300,1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Πλασφαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. - 22/12/2016 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 29/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 42/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68546

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν Γένει

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 22/01/2019 10:00π.μ. - 25/01/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 30/01/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68666

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 28/01/2019 10:00π.μ. - 01/02/2019 13:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 05/02/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 64842

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια ΑΣΚΩΝ Πλαστικών Συλλογής Αίματος

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 04/02/2019 10:00π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 14/02/2019 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο