ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 49Α/2016

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 50Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 49Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 45/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟ 36

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΧΩΡΕΜΕΙΟ" ΛΟΦΩ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ : Α) 490 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SPLIT UNIT), B) 54 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY, Δ) 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, KAI ΣΤ) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝΨΘΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21Β΄/2018, Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Νο 27Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ Α)ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α)ΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΡΟΗΣ ASTEC-MONAIR ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ S/N 4929/49/99 KAI S/N4931/49/99 TOY ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων(4) φορητών κρεβατών για εξωτερικές αιμοληψίες

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 450 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT-UNIT, Β) ΕΞΗΝΤΑ 60 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) ΤΡΙΩΝ 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MC QUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, Δ) ΔΥΟ 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) ΤΕΣΣΑΡΩΝ 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, ΣΤ) ΔΥΟ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40

Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων επί της προσθήκης των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών στη Διακήρυξη Νο 40 για τη προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας και κατά συνέπεια μετάθεση των ημερομηνιών κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ 261 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, Β) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 215 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΟΧΤΩ 18 ΧΩΡΟΥΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου, ΜΕΝΝ 5ου, ΜΜΜΟ, SARS, ΜΕΘ, ΜΑΦ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

(ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ {18F} FDG ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ PET/CT

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera) ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 500KVA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΜΗΝ) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ (2ου και 3ου ορόφου)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 25Α/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Νο 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 75.600 ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ MRI ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Νο1 ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΝΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΘ & ΜΕΝΝ Α΄

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2018 ΣΥΝΟΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Νο 36/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΘΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ )2) ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PCR) ΜE ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ.ΔΙΑΓ. Νο 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Προκήρυξη Νο 25/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα (5) πέντε μηνών

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΠΟΪΛΕΡ Ζ.Ν.Χ. ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Νο2 ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Νο1 McQUAY

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 48/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DAIKIN

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 49/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ & Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 

Συνημμένο Αρχείο