ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο18/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ  (ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 35/ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ Νο 7

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Ε.Μ.) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3093/11-2-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6/2020, ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΣΩ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΩΝ-ΦΩΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 44/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΑΘΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 9/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (HEATCOOLER)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Νο1 ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Νο 10/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19Α/2019 ΕΠΑΝΑΛΞΠΤΙΚΟΎ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 26/ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9Α/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(HEATCOOLER)

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1/2019 για την προμήθεια 3,260 φιλτρων υψηλής κατακράτησης λευκών αιμοσφαιρίων από συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια (για εργαστηριακή χρήση) για ενα έτος.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΧΩΡΕΜΕΙΟ" ΛΟΦΩ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ 8fr

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) 420 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SPLIT-UNIT, Β) 61 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MC QUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, Δ) 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, ΣΤ) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) 283 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΚΜ ΚΑΙ Β) 169 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 285 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ 26 ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου, ΜΕΝΝ 5ου, ΜΜΜΟ, SARS, ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΗΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟ 36

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο16/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ HPLC  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ : Α) 490 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SPLIT UNIT), B) 54 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY, Δ) 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, KAI ΣΤ) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝΨΘΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21Β΄/2018, Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Νο 27Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ Α)ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6Α/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α)ΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΡΟΗΣ ASTEC-MONAIR ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ S/N 4929/49/99 KAI S/N4931/49/99 TOY ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ UPS

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 50Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 49Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Νο3

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 29 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 45/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ) Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (169) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ)ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (285) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε)ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ :ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΟΡΩΝ 5ου-ΜΕΝΝ 5ου-ΜΜΜΟ-SARS-ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΗΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 34/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 38Α/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο19/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο14/2020 Προμήθεια : α) τριακοσίων επτά (307) προφίλτρων  (Κ.Κ.Μ.)  και  β) εκατόν ογδόντα πέντε (185) σακκόφιλτρων (Κ.Κ.Μ.) του Νοσοκομείου γ) εκατόν σαράντα δύο (142) ιμάντων για τις ΚΚΜ του Νοσοκομείου δ) προμήθεια και τοποθέτηση διακοσίων ογδόντα πέντε (285) φίλτρων και απόλυτων φίλτρων  και ε) μέτρηση σωματιδιακού φορτίου σε είκοσι έξι (26) χώρους : χειρουργείων (8), μονάδων προώρων 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΑΦ (1), ΜΗΝ (4) , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (1), ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (1)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 49Α/2016

 

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΑ 1-10-2019 ΕΝΩ Η ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ 1-10-2019

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2019 ΕΝΩ Η ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο12/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 25Α/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Νο 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 75.600 ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ MRI ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ {18F} FDG ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ PET/CT

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera) ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

(ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 38/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο16/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο17/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΝΩ 10ΕΤΙΑΣ), ΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS): Α) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (99) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V-200AH ΤΟΥ UPS ΤΥΠΟΥ CHLORIDE EDP90/800 80KVA ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (64) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V-65AH ΤΩΝ ΔΥΟ (2) UPS ΤΥΠΟΥ AROS SENTRY HPS HT 30 KVA ΕΚΑΣΤΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΝΒ’ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 6Α/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ10

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 33/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 500KVA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΜΗΝ) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ (2ου και 3ου ορόφου)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων(4) φορητών κρεβατών για εξωτερικές αιμοληψίες

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 450 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT-UNIT, Β) ΕΞΗΝΤΑ 60 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) ΤΡΙΩΝ 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MC QUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, Δ) ΔΥΟ 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) ΤΕΣΣΑΡΩΝ 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, ΣΤ) ΔΥΟ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ 261 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, Β) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 215 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΟΧΤΩ 18 ΧΩΡΟΥΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου, ΜΕΝΝ 5ου, ΜΜΜΟ, SARS, ΜΕΘ, ΜΑΦ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40

Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων επί της προσθήκης των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών στη Διακήρυξη Νο 40 για τη προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας και κατά συνέπεια μετάθεση των ημερομηνιών κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Προκήρυξη Νο 25/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα (5) πέντε μηνών

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΠΟΪΛΕΡ Ζ.Ν.Χ. ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Νο2 ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Νο1 McQUAY

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 48/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DAIKIN

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 49/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ & Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ REAL-TIME PCR) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.260 ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ( ΓΙΑ ΕΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ.ΔΙΑΓ. Νο 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ MONITORS 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PCR) ΜE ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΣΤΙΑΚΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ (5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - 1 ΘΕΡΜΑΣΤΗ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ )2) ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΘΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 42/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.260 ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 20-12-2019 14:00μ.μ

Νέα Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμου 23-12-2019 12:00μ.μ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ.) ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2018 ΣΥΝΟΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Νο 36/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 43/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9Β/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) 283 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ β) 169 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ γ) 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 285 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ 26 ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΝΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΘ & ΜΕΝΝ Α΄

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2019 ΕΠΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 75.600 ΠΑΚ. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 88 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V - 200Ah, ΤΩΝ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) SOCOMEC ΣΕΙΡΑΣ MASTERSYS ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA ΕΚΑΣΤΟ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο