ΔΙΑΚ. No 41/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Νο 1 ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 9A/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (HEATCOOLER)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ(31) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΧΩΡΕΜΕΙΟ" ΛΟΓΩ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ 8fr

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) 420 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT-UNIT, B) 61 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MC QUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, Δ) 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, ΣΤ) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) 283 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΚΜ ΚΑΙ Β) 169 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 285 ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ 26 ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου, ΜΕΝΝ 5ου, ΜΜΜΟ, SARS, ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΗΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ HPLC ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΙΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 05-09-2017 και ώρα 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. No 34A/2016 ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ (γυναικείων & ανδρικών) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. No 42/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 10 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 11 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 12 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 13 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Ζ.Ν.Χ. ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Α. ΚΑΙ Ν.Β.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 14 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 15 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο21Β΄/2018, Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 23 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 24 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΣΕ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (Σ.Ν.Χ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο37

"Για την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος"

(Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 29-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ. )

(Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών : 29-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ. )

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝ.ΔΙΑΓ.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 13/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ASTEC-MONAIR ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ S/N 4929/49/49 KAI S/N 4931/49/99 ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 28 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

Νο 29 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ & ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 28 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ UPS

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 50Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 49Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο15/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Νο3 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.100 m2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 32 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ BICOR TOP ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34 ΠΜΔ  (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 45/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 46/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ : Α) 490 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SPLIT UNIT), B) 54 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY, Δ) 2ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, ΚΑΙ ΣΤ) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΠΜΔ για τη διαμόρφωση χώρου του Τ.Ε.Π. σε θάλαμο Ορθοπαντογράφου.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ASTEC-MONAIR ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ S/N 4929/49/99 ΚΑΙ S/N 4931/49/99 ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 9A/2019  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α)ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (283) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ) Β)ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (169) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ)ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (285) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο38/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο39/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την παροχή υπηρεσιών Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις HACCP - Codex Alimentarius από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

(Ημερομηνία λήξης προσφορών : 18-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 18-12-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No38A/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 46/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 19/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ (ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΜ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΠΤΑ (307)  ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (185) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ, Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (285) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8) , ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2), ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1) ΜΑΦ (1),ΜΗΝ (4) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (1)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 32/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Ω.Ρ.Λ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 44 ΠΜΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 23/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 31/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ημερομηνία Λήξης προσφορών :  Δευτέρα 23-09-2019 ώρα 10:00 π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 21Α/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΕΜ. ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 39 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SPLIT-UNIT ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ McQuay No2

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 41 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΡΜΙΚΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2018 ΣΥΝΟΠΥΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20Α Ε.Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ - ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. No 37A/2016 ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΓΚΥΣΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 43/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 44/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ AMEREX ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την ετήσια παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για τον έλεγχο του νερού και των τροφίμων

Nέα Ημερομηνία Λήξης Υποβολής  Προσφορών: 7-11-2017 και ώρα 10:00

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 24/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10.4c.15.1-2/Α/Α ΟΠΣ2960)

Ημερομηνία υποβολής προσφορών : έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 07-08-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ANTIVIRUS ESET" (Servers & χρηστών 550 άδειες χρήσης) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 22Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ {18F} FDG ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PET/CT ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ "ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ"

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 25 Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25Α/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΣΕ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ.)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 34/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ (γυναικείων & ανδρικών) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 75.600 ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την τρίμηνη παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για την"ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" .

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 25-07-2017

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ MRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ {18F} FDG ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ PET/CT

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera) ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 38/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2017 (ΟΡΘΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera) ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο16/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο17/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΝΩ 10ΕΤΙΑΣ), ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS): Α) ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (99) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V-200AH ΤΟΥ UPS ΤΥΠΟΥ CHLORIDE EDP90/800 80KVA ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (64) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V-65AH ΤΩΝ ΔΥΟ (2) UPS ΤΥΠΟΥ AROS SENTRY HPS HT 30 KVA ΕΚΑΣΤΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΝΒ’ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ .....


Κείμενο Διακήρυξης ...


Συνημμένο Αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 500KVA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΙΑΣ (ΜΗΝ) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17/17-5-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ (2ου και 3ου ορόφου)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 41/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών κρεβατιών για εξωτερικές αιμοληψίες

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 450 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT-UNIT, B) EΞHNTA 60 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) ΤΡΙΩΝ 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MC QUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, Δ) ΔΥΟ 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) ΤΕΣΣΑΡΩΝ 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, ΣΤ) ΔΥΟ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 3 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β, ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 4 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 45 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 43Α ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΤΕΜ. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 35/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 36/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 2% - 3,85% & 0%" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εργασίες στο χώρο δεξαμενών απόσβεσης ραδιενεργών υγρών αποβλήτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής της Ογκολογικής Μονάδας).

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ 261 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, Β) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  215 ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΟΧΤΩ 18 ΧΩΡΟΥΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου, ΜΕΝΝ 5ου, ΜΜΜΟ, SARS, ΜΕΘ, ΜΑΦ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40

Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων επί της προσθήκης των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών στη Διακήρυξη Νο 40 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Καθαριότητας και κατά συνέπεια μετάθεση των ημερομηνιών κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 4Α ΕΠΑΝ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 10Α ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 16 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 17 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ Α & Β SCAN, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 18 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΕ (5) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΘΗΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 25/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (5) ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Νο2 ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Νο1 McQUAY

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ.Νο 48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DAIKIN

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 49/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 50/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚ. Νο 5 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 6 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ VIDEO - ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝ.ΠΜΔ No 35Α ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ - ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΠΟΪΛΕΡ Ζ.Ν.Χ. ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30Α ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Α ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ & ΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 42/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2018 (ΟΡΘΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ( ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ REAL TIME PCR) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2019  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.260 ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Νο  35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. No 2A ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Ω.Ρ.Λ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 7 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ & ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 8 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  No 2/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 3 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 3 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο27/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Β)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18Α ΕΠΑΝ.ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 100 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PET-CT ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2018 ΣΥΝ.ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ(ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PCR) ME ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΣΤΙΑΚΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ McQUAY Νο1 ΚΑΙ Νο3 ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ή ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙς ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 27/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ (5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - 1 ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΘΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13Β ΕΠΑΝ.ΠΜΔ α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, ΙΜΑΝΤΩΝ, β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  No 42/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.260 ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ  ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ  ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΊΡΙΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20-12-2019 14:00μ.μ

Νέα Ημερομηνία Διενέργειας 23-12-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΙΣ (Ζ.Ν.Χ.) ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 20/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ANTIVIRUS ESET SECURITY SUITE GIA DYO ETH

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 11-7-2019 και ώρα 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36 ΠΜΔ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 37/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΓΚΥΣΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 39/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Νο 36/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 43/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο συνημμένο αρχείο της Διακήρυξης ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναγράφεται εκ παραδρομής η ημερομηνία 20-12-2017 αντί της σωστής 20-02-2019

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 30 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΕΝΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ, Β) ΕΝΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΤΕΟΑΕ & Γ) ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 30Α ΕΠΑΝΑΛ. Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) ΕΝΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ, β) ΕΝΟΣ ΤΥΜΠΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΤΕΟΑΔΕ ΚΑΙ γ) ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚ.Νο 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ : Α) 460 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SPLIT UNIT), Β) 54 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY, Δ) 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΤΩΝ TRANE & E) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 31 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9Α

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 42 ΠΜΔ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2017  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ . ΠΡΩΤ. 1/14/03-07-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!. Βρείτε στο Συνημμένο Αρχείο που ακολουθεί το Ορθό Αρχείο ΤΕΥΔ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση της εργασίας "Εκτίμηση Μισθωτικής Αξίας Ακινήτου από Ορκωτό Εκτιμητή" τριώροφου διατηρητέου κτηρίου ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου που βρίσκεται στην Αθήνα (περιοχή Κολωνάκι), στην οδό Σκουφά, αριθμό 12.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 30-06-2017 14:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 03-07-2017 12:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9Β/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: α) 283 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ β) 169 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ γ) 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 285 ΦΙΛΤΡΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ 26 ΧΩΡΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 40/2016 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΝΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΙΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΘ & ΜΕΝΝ Α΄

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2019 ΕΠΑΝ.ΣΥΝ. ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 75.600 ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 88 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V - 200Ah, ΤΩΝ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) SOCOMEC ΣΕΙΡΑΣ MASTERSYS ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA ΕΚΑΣΤΟ ΤΗς ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ,παράγραφος 1.5.2 Περιεχόμενα επί μέρους φακέλων: Α.1  Να ΜΗΝ ληφθεί υπόψη η συμπλήρωση του εντύπου του ΤΕΥΔ διότι δεν ενδείκνυται για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό λόγω προϋπολογισθείσας δαπάνης

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 43/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 44/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ - ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια του είδους ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ του κεντρικού ANTIVIRUS Security Suite για δύο έτη.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εσωτερικό έλεγχο στις μονάδες υγείας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΝΕΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο18/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 17Α/2016 ΕΠΑΝ.Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ Α & Β SCAN, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ.Νο 21 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ - ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ "ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ"

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚ. Νο 22 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ {18F} FDG ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PET/CT ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ "ΜΑΡΙΑΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ"

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ(ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET) ΓIA (2) ΔΥΟ ETH

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ Νο 7

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (58) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, (20) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ (137) ΙΜΑΝΤΩΝ, Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (135) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2), ΜΜΜΟ (2), SARS (1)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Ε.Μ.) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PET-CT ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3093/11-2-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Νο 6/2020, ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΣΩ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΒ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΩΝ-ΦΩΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 44/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΑΘΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ € 5.500,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή € 6.820,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (HEATCOOLER)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Νο1 ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19Α/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ (5 υδραυλικοί - 1 θερμαστή) ΓΙΑ ΧΡΟΜΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 43 ΠΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΤΕΜ. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο