ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΓΙ ΑΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΩΔ 101,102,103  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ ( ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΩΔ 101

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΩΔ 102

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΩΔ 103

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΩΔ 101

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 102

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 103

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 "Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης", Ν.4430/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/31.03.2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ7

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 02/11/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/11/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π.Α."Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 06/02/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/03/2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.    ΤΗΛ.: 2132013099,  2132013155

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ2/2017

ΣΤΙΣ 28/09/2018 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2017 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/10/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 21/02/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 30/10/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 23/07/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 12/07/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 21/06/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 23/05/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 06/02/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 19/06/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    ΣΤΙΣ 09/02/2018 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)»

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017 "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Συνημμένο Αρχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/31.03.2017

Συνημμένο Αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ.7

Συνημμένο Αρχείο

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά από 27/11/2017 έως και 06/12/2017.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄& Β΄ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘ.

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΕΝΝ) και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΜΜΟ), ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΕΝΝ) και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΜΜΟ), ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

Συνημμένο Αρχείο

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΩΔ. 101,102 ΚΑΙ 103

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ