ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π.Α."Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 06/02/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/03/2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.    ΤΗΛ.: 2132013099,  2132013155

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ2/2017

ΣΤΙΣ 28/09/2018 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2017 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/10/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 23/07/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 12/07/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 21/06/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 23/05/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 06/02/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 19/06/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    ΣΤΙΣ 09/02/2018 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)»

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017 "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Συνημμένο Αρχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/31.03.2017

Συνημμένο Αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ.7

Συνημμένο Αρχείο

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά από 27/11/2017 έως και 06/12/2017.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄& Β΄ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘ.

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΕΝΝ) και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΜΜΟ), ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΕΝΝ) και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΜΜΟ), ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

Συνημμένο Αρχείο