ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΓΙ ΑΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΩΔ 101,102,103  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ ( ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΩΔ 101

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΩΔ 102

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΩΔ 103

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΩΔ 101

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 102

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 103

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 "Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης", Ν.4430/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/31.03.2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ7

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 02/11/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/11/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π.Α."Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 06/02/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/03/2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.    ΤΗΛ.: 2132013099,  2132013155

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 21/02/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄& Β΄ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘ.

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

Συνημμένο Αρχείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΕΝΝ) και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΜΜΟ), ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΕΝΝ) και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ΜΜΜΟ), ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

Συνημμένο Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 "Πρόσληψη εποχικού προσωπικού  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης και σίτισης".

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Π.Ν.Π.ΦΕΚ75/Α/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό τρόπο στο Νοσοκομείο:  e-mail: info@paidon-agiasofia.gr

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:  Από 08/05/2020 έως και 18/05/2020.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 "Πρόσληψη εποχικού προσωπικού  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας".

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Π.Ν.Π.ΦΕΚ75/Α/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό τρόπο στο Νοσοκομείο: e-mail: info@paidon-agiasofia.gr

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων : Από 08/05/2020 έως και 18/05/2020

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Π.Α. <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ