Χειρουργικό Τμήμα Παίδων

Διευθυντής : Νικόλαος Γαβαλάκης MD Χειρουργός Παίδων & Εντατική παιδιών
Επιμελήτρια Α΄: Κρικρή Αγγελική MD PhD, M.Sc Χειρουργός Παίδων
Προισταμένη Νοσηλεύτρια: Βλασακάκη Τριάδα
Α’ Παιδοχειρουργική κλινική – Γραμματεία +3021320137217 mail gramxeir@paidon-agiasofia.gr

Σκοπός Κλινικής

Η Παιδοχειρουργική ή Χειρουργική Παίδων είναι η ειδικότητα της χειρουργικής που έχει ως αντικείμενο τις χειρουργικές παθήσεις των παιδιών, από τη νεογνική τους ηλικία έως την ενηλικίωσή τους.

Τα παιδιά αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους ενήλικες, εξαιτίας της διαφορετικής φυσιολογίας τους και των διαφορετικών παθήσεών τους.

Στη διάρκεια της ειδίκευσής του ο παιδοχειρουργός εκπαιδεύεται όχι μόνο πάνω στην ιδιαίτερη φυσιοπαθολογία των παιδιών αλλά και στο πως πρέπει να γίνεται η προσέγγιση των ασθενών σε αυτές τις ηλικίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η «λειτουργική» αποκατάσταση πέραν της ανατομικής αποκατάστασης, όπως στις ατρησίες και αγενεσίες του πεπτικού, του ουροποιητικού, του γεννητικού συστήματος κλπ. που πρέπει να δοθούν λύσεις για μια μακρόχρονη καλή ποιότητα ζωής.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά και εξοπλισμός απ’ ότι στους ενήλικες, ενώ οι χειρισμοί που απαιτούνται είναι εξαιρετικά λεπτοί και απαιτούν πολυετή εκπαίδευση του παιδοχειρουργού.

Οι σπουδές για την απόκτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας διαρκούν επτά χρόνια (μετά την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής). Από αυτά, τα δύο χρόνια αφορούν εκπαίδευση στην Γενική Χειρουργική , 6 μήνες Παιδιατρική , τέσσερα χρόνια στην Χειρουργική Παίδων και δύο τρίμηνα εκπαίδευσης σε συναφή ειδικότητα δηλαδή, ουρολογία, Θωρακοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική ή πλαστική χειρουργική.

Παράλληλα, πολλοί από τους παιδοχειρουργούς παρακολουθούν οργανωμένα μεταπτυχιακά τμήματα και εκπονούν διδακτορικές διατριβές. Τέλος αυτονόητη είναι η «δια βίου» μετεκπαίδευση και επαφή των παιδοχειρουργών με οργανωμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ακολουθούν τις εξελίξεις και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινά εξελισσόμενης ειδικότητας.

Η Α΄ Παιδοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου παίδων «Η Αγία Σοφία» είναι μία από τις παλαιότερες κλινικές στον Ελλαδικό χώρο. Εδώ έχουν εκπαιδευτεί πλήθος παιδοχειρουργών, περισσότεροι από πενήντα καθώς και άλλοι γιατροί συναφών ειδικοτήτων που στελεχώνουν σήμερα θέσεις ακαδημαϊκές, του εθνικού συστήματος υγείας και της ιδιωτικής ιατρικής και έχουν αντιμετωπισθεί χειρουργικά χιλιάδες περιστατικά σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους.

Δυστυχώς αυτή την στιγμή υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση της κλινικής με 2 μόνιμους γιατρούς τον Διευθυντή και μία Επιμελήτρια. Υπηρετεί ακόμα ένας Επικουρικός επιμελητής του οποίου η θητεία λήγει σε λιγότερο από ένα μήνα. Ελπίζουμε σύντομα να πληρωθούν οι θέσεις για να μπορεί να συνεχίζει την προσφoρά της στο Κοινωνικό σύνολο.