Προϊσταμένη Τμήματος: Κλειώ Παπαλόη
Ώρες Λειτουργίας: 07:00 -14:30
Τηλέφωνα:213 20 13125 & 213 2013124
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
gram@paidon-agiasofia.gr
Θέση: Πέτρινο Κτίριο ( Ισόγειο )


Το Τμήμα της Γραμματείας φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της αλληλογραφίας και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου. Επίσης φροντίζει για την διακίνηση πιστοποιητικών Νοσηλείας Ασθενών καθώς και για την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων και εντύπων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου και για την διακίνηση αυτών.


Στο Τμήμα της Γραμματείας υπάγονται:


Βιβλιοθήκη
Υπεύθυνη: Ζιάκα Αφροδίτη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
lib@paidon-agiasofia.gr


Τέλος στο Τμήμα της Γραμματείας υπάγονται οι γραμματείς Κλινικών και Τμημάτων και το Τηλεφωνικό Κέντρο.