ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Εμμανουήλ Κ. Παπασάββας

Τηλ.: 2107775348
Hλεκτρονική διεύθυνση: ceo@paidon-agiasofia.gr