Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: Φωτούλα Ντινάκη
Τηλέφωνο: 213 2013230
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: f.dinaki@paidon-agiasofia.gr