Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών
Δ.ΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>
ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Οδηγός Σπουδών)

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείας