ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Παρότι η ύπαρξη της Ιατρικής Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» είχε προβλεφθεί από τον κτιριολογικό προγραμματισμό του Νοσοκομείου τη χρονιά της θεμελίωσης του (1896) και ενώ προΰπαρξε ως χρήσιμη παρακαταθήκη υλικού της Παιδιατρικής Κλινικής, ήταν το 1954 που ιδρύθηκε και άρχισε επίσημα τη λειτουργία της. Για μια περίπου δεκαπενταετία λειτουργούσε παράλληλα με τη βιβλιοθήκη της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ώσπου το 1970 έλαβε χώρα η πολυσυζητημένη συγχώνευση και προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 δημιουργείται Επιτροπή της Βιβλιοθήκης ενώ διαμορφώνεται και κανονισμός λειτουργίας.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο παλιό Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 οπότε και ανανεώνεται το προσωπικό, αρχίζει να εφαρμόζεται δοκιμαστικά απογευματινό ωράριο και γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για σύνδεση με βάσεις δεδομένων. Από το 2002 η Βιβλιοθήκη γίνεται ενεργό μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών του ΕΚΤ/ΕΙΕ, αποκτά περισσότερους υπολογιστές, και πρόσβαση στο internet. Το 2005 πραγματοποιείται συγχώνευση με την γειτνιάζουσα παιδιατρική βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Αγλ. Κυριακού», μέρος του υλικού της οποίας προσαρτάται στην υπάρχουσα σημαντική συλλογή διεθνών και ελληνικών ιατρικών βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης τα οποία καλύπτουν θέματα των βιοϊατρικών επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιατρική επιστήμη.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών πληροφόρησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας. Εν δυνάμει χρήστες της Βιβλιοθήκης ωστόσο είναι παράλληλα και το ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και η πανεπιστημιακή κοινότητα.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Το υλικό που διαθέτει σήμερα η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει:

  • Περίπου 600 τίτλους περιοδικών (200 τρέχουσες συνδρομές) και περίπου 10.000 βιβλιοδετημένους τόμους.
  • 4.000 τόμους βιβλίων (μονογραφίες, reference books)
  • Οπτικοακουστικό υλικό, βιβλιογραφικούς και πληροφοριακούς οδηγούς και ενημερωτικά φυλλάδια
  • Το υλικό είναι εν μέρει ταξινομημένο με βάση το ταξινομικό σύστημα της National Library of Medicine (NLMC).

ΩΡΑΡΙΟ

Όλο τον χρόνο Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-16:00

Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μπορεί να μεταβάλλονται ελαφρώς κατά την περίοδο των αργιών και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Έκτακτες ανακοινώσεις πληροφορούν τους χρήστες για τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εκείνες τις ημέρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιβλιοθηκονόμοι Αφροδίτη Ζιάκα, Πέτρος Σανταμούρης
Τηλέφωνο: 213 2013679
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lib@paidon-agiasofia.gr
Θέση: Παλιό Αμφιθέατρο (μεμονωμένο κτήριο)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαδανεισμός άρθρων

Στις περιπτώσεις που η πρόσβαση σε κάποια άρθρα δεν είναι δυνατή με βάση τις έντυπες ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας τους από άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες μέσω του Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Η ταχύτητα εξυπηρέτησης εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής του άρθρου (ταχυδρομείο, e-mail) που τα τελευταία χρόνια τείνει να είναι σχεδόν αποκλειστικά το email.

Πληροφορίες: Πέτρος Σανταμούρης, lib@paidon-agiasofia.gr

Αίτηση παραγγελίας άρθρου

Αίτηση αναζήτησης βιβλιογραφίας

Φωτοτυπίες – Εκτυπώσεις

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει δύο φωτοτυπικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Το ένα λειτουργεί με όλα τα διαθέσιμα στην αγορά κέρματα και το άλλο με μαγνητικές κάρτες (τις οποίες μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης). Το κόστος ανά σελίδα που αναπαράγεται είναι 0,03 €. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης εκτυπωτές για εκτυπώσεις υλικού μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το κόστος της εκτύπωσης ανά σελίδα είναι 0,03 ευρώ.

Παραγγελία Υλικού

Το προσωπικό του Νοσοκομείου μπορεί να κάνει προτάσεις για αγορά βιβλίων, περιοδικών, βάσεων δεδομένων κλπ. Οι προτάσεις υποβάλλονται με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου το οποίο διατίθεται από το γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Διοίκηση κατόπιν σύμφωνης απόφασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Αίτηση για αγορά ιατρικού περιοδικού

Αίτηση για αγορά ιατρικού βιβλίου

Αίτηση για αγορά μη έντυπου υλικού

Τίτλος Αρχικό Έτος Καταληκτικό Έτος
Abstracts Of Hospital Management Studies 1976 – 1978
Abstracts Of World Medicine 1962 – 1964
Academic Medicine 1989 –
ACP Medicine 2004 –
Acta Haematologica 1994 –
Acta Neurochirurgica 1979 –
Acta Orthopaedica 2005 –
Acta Orthopaedica Et Traumatologica Hellenica 2001 –
Acta Orthopaedica Scandinavica 1978 – 2004
Acta Paediatrica 1992 –
Acta Paediatrica Japonica 1984 – 1998
Acta Paediatrica Scandinavica 1957 – 1991
Acta Pathologica Microbiologica et Immunologica Scandinavica 1988 – 1992
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica – Section A: Pathology 1976 – 1987
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica – Section B: Microbiology 1976 – 1987
Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica – Section C: Immunology 1976 – 1987
Administrative Science Quarterly 1991 – 1993
Advances In Nephrology 1996 – 2001
Advances In Pediatric Infectious Diseases 1993 – 1999
Advances In Pediatrics 1985 –
Aids 1995 – 1995
Aids Weekly 1991 –
Allergy 1990 – 2002
Allergy And Clinical Immunology News 1991 – 1993
American Heart Journal 1987 – 2002
American Journal Of Cardiology 1958 –
American Journal Of Clinical Nutrition 1974 –
American Journal Of Diseases Of Children 1957 – 1993
American Journal Of Epidemiology 2000 – 2002
American Journal Of Hematology 1978 –
American Journal Of Kidney Diseases 2000 – 2004
American Journal Of Medical Genetics 1985 –
American Journal Of Medicine 1959 –
American Journal Of Neuroradiology 1994 – 1994
American Journal Of Occupational Therapy 1989 –
American Journal Of Ophthalmology 1967 –
American Journal Of Orthopsychiatry 1977 –
American Journal Of Pediatric Hematology Oncology 1983 – 1994
American Journal Of Perinatology 1983 –
American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine 1995 – 2002
American Journal Of Roentgenology 1977 –
American Journal Of Surgery 1966 – 1992
American Journal Of Surgical Pathology 1988 –
Anaesthesia 1991 –
Annals Of Gastroenterology 2000 –
Annals Of Internal Medicine 1985 –
Annals Of Neurology 1988 –
Annals Of Surgery 1990 –
Annals Of Thoracic Surgery 1991 –
Annual Progress In Child Psychiatry And Child Development 1983 – 2002
Antimicrobics And Infectious Diseases Newsletter 1994 –
Antimicrobics Newsletter 1988 – 1992
AORN Journal 2001 –
Archiv Fur Kinderheilkunde 1957 – 1966
Archives De Pediatrie 1994 –
Archives Francaises De Pediatrie 1964 – 1991
Archives Of Dermatology 1997 –
Archives Of Disease In Childhood 1946 –
Archives Of Neurology 1980 –
Archives Of Ophthalmology 2000 – 2002
Archives Of Otolaryngology 1979 – 1985
Archives Of Otolaryngology – Head And Neck Surgery 1987 –
Archives Of Pathology And Laboratory Medicine 2000 – 2002
Archives Of Pediatrics And Adolescent Medicine 1994 –
Archives Of Surgery 2000 – 2002
Arthritis And Rheumatism 2000 –
ATIN 1988 – 1992
Audiology 1989 – 2001
Biochemistry 2001 – 2005
Biology Of The Neonate 1978 – 2006
Blood 1961 –
Blood Cells 1989 – 1993
Blood Reviews 1993 –
BMJ Ελληνική Έκδοση 1994 – 1995
Boletin Epidemiologico Semanal 1985 – 1991
Borden s Review Of Nutrition Research 1947 – 1962
Brain And Development 1994 –
Brain And Language 2005 –
British Heart Journal 1978 – 1995
British Journal Of Anaesthesia 1970 –
British Journal Of Cancer 1981 –
British Journal Of Dermatology 1976 –
British Journal Of Haematology 1964 –
British Journal Of Medical Education 1975 – 1975
British Journal Of Nutrition 1988 –
British Journal Of Ophthalmology 1986 –
British Journal Of Plastic Surgery 1988 – 2005
British Journal Of Surgery 2000 – 2002
British Journal Of Urology 1990 –
British Journal Of Urology International 1976 – 1989
British Medical Bulletin 1959 –
British Medical Index 1969 –
British Medical Journal 1988 –
Bulletin International Pediatric Association 1976 – 1989
Bulletin Of The Medical Library Association 1986 – 2001
Bulletin Of The World Health Organization 2000 – 2002
Business Week 1997 – 1998
Calsified Tissue International 1978 – 1991
Calsified Tissue Research 1971 – 1978
Canadian Journal Of Anaesthesia 1989 – 2002
Cancer 1984 –
Cellular Immunology 1986 –
Cerebral Palsy Bulletin 1958 – 1961
Chest 2000 – 2002
Child Abuse And Neglect 1985 –
Child Care Health And Development 1976 –
Child Development 1975 –
Child Nephrology And Urology 1985 – 1992
Child s Brain 1976 – 1984
Child s Nervous System 1986 –
Children Today 1981 – 1997
Chirurgie Pediatrique 1986 – 1989
Circulation 1980 –
Cleft Palate-Craniofacial Journal 2005 –
Clinica Chimica Acta 2002 –
Clinical And Experimental Allergy 1999 – 2002
Clinical And Experimental Immunology 1994 – 2001
Clinical Chemistry 1960 –
Clinical Endocrinology 1976 –
Clinical Hematology 1995 –
Clinical Immunology 1999 –
Clinical Immunology And Immunopathology 1988 –
Clinical Infectious Diseases 1992 –
Clinical Microbiology Reviews 1999 – 2000
Clinical Nephrology 1983 – 2002
Clinical Neurophysiology 1999 –
Clinical Pediatrics 1963 –
Clinical Pharmacy 1984 – 1984
Clinical Science 1960 –
Clinics In Developmental Medicine 1963 –
Clinics In Perinatology 1987 –
Clinics In Plastic Surgery 2005 –
Coeur 1971 – 1971
Community Mental Health Journal 1982 – 1992
Computer Age 1989 – 1989
Computers In Health Care 1986 – 1993
Computing 1987 – 1987
Concepts in Pediatric Neurosurgery 1990 – 1991
Contributions To Nephrology 1988 –
Core Journal In Pediatrics 1985 – 2000
Courrier 1967 –
Critical Care Medicine 1983 –
Current Opinion In Infectious Diseases 1990 – 1990
Current Opinion In Pediatrics 1994 –
Current Problems In Pediatric And Adolescent Health Care 2001 –
Current Problems In Pediatrics 1987 – 2001
Current Problems In Surgery 2000 – 2000
Deutsche Medizinische Wochenschrift 1962 – 1968
Developmental Medicine And Child Neurology 1962 – 2001
Developmental Pharmacology And Therapeuticse 1986 – 1989
Diabetes 2000 – 2002
Diabetologia 2000 – 2002
Drug Safety 1990 – 2002
Ear And Hearing 1989 –
Early Human Development 1988 –
Electroengephalography And Clinical Neurophysiology 1979 – 1998
Endocrinology 1958 – 1996
Endoscopy 2004 –
Epilepsia 1987 –
Epileptic Disorders (International Epilepsy Journal With Videotape) 2001 –
European Child And Adolescent Psychiatry 1999 –
European Journal Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases 1991 –
European Journal Of Endocrinology 1996 – 1996
European Journal Of Pediatric Dermatology 1996 –
European Journal Of Pediatric Surgery 1991 –
European Journal Of Pediatrics 1980 –
European Journal Of Public Health 1995 –
European Neurology 1968 – 1991
European Pediatric Hematology And Oncology 1985 – 1985
European Urology 1978 –
Excerpta Medica Anesthesiology 1989 – 2000
Excerpta Medica Human Genetics 1989 – 2000
Excerpta Medica Immunology Serology And Transplantation 1987 – 2000
Excerpta Medica Ophthalmology 1986 – 1993
Excerpta Medica Pediatrics And Pediatric Surgery 1994 – 2000
Excerpta Medica Public Health Social Medicine And Hygiene 1977 – 1977
Experimental Hematology 1991 –
Family And Community Health 1999 – 2000
Family Medicine 1997 – 2000
Family Medicine (Society Of Teachers) 2002 –
Family Process 1989 –
Federation Proceedings 1962 – 1967
Fetal And Pediatric Pathology 2005 –
Fibrinolysis 1991 – 1992
Focus 1998 – 2000
Frontiers Of Health Services Management 1986 – 1988
Gastroenterology 2000 – 2002
Gut 1976 –
Haematologica 1984 – 1984
Harvard Business Review 1991 – 1998
Headache 2000 – 2002
Health Care Management Review 1986 – 2000
Health Management 1994 – 1994
Health Management Technology 1994 – 1996
Health Policy 1986 – 1991
Heart 1996 –
Hellenic Journal Of Gastroenterology 1996 – 1999
Helvetica Pediatrica Acta 1955 – 1988
Hematological Oncology 1983 – 1991
Hematology Oncology Clinics Of North America 1987 –
Hemoglobin 1989 –
Home Health Care Services Quarterly 1986 – 1991
Hormone 1970 – 1970
Hormones 2002 –
Hospital Abstracts 1961 – 1963
Hospital And Health Services Administration 1987 – 1997
Hospital Management International 1993 – 1995
Hospitals 1987 – 1998
Hospitals And Health Networks 1993 – 1999
Human And Experimental Toxicology 2000 – 2002
Human Chromosome Newsletter 1965 – 1966
Human Genetics 1983 – 2002
Human Pathology 2000 – 2000
Immunogenetics 1991 –
Immunological Reviews 1987 –
Immunology 1991 –
Immunology And Allergy Clinics Of North America 1987 –
Immunology Today 1987 –
Infectious Disease Alert 1988 –
Infectious Diseases Newsletter 1988 – 1993
Instructional Course Lectures
Intensive And Critical Care Nursing 2001 –
Intensive Care Medicine 2000 – 2003
International Anaesthesiology Clinics 1970 –
International Child Health 1990 – 1990
International Journal Of Assessment Technology In Health Care 1986 – 1991
International Journal Of Audiology 2002 –
International Journal Of Cardiology 2000 –
International Journal Of Educational Management 1988 – 1998
International Journal Of Food Sciences And Nutrition 2001 –
International Journal Of Health Planning And Management 2000 – 2000
International Journal Of Health Services 2000 – 2000
International Journal Of Oncology 1992 – 1993
International Journal Of Pediatric Hematology/Oncology 2000 – 2001
International Journal Of Pediatric Nephrology 1987 – 1988
International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology 1984 –
International Management 1991 – 1994
Israel Journal Of Medical Sciences 1965 – 1973
Journal Of Adolescence 1988 – 1991
Journal Of Antimicrobial Chemotherapy 1988 –
Journal Of B.U.O.N. 1999 –
Journal Of Biological Chemistry 1998 – 2001
Journal Of Bone And Joint Surgery 1976 –
Journal Of Child And Adolescent Psychopharmacology 1994 –
Journal Of Child Neurology 1988 –
Journal Of Child Psychology And Psychiatry 1975 –
Journal Of Clinical Endocrinology and Metabolism 1982 –
Journal Of Clinical Immunology 1987 –
Journal Of Clinical Investigation 1955 – 2004
Journal Of Clinical Microbiology 1983 –
Journal Of Clinical Oncology 2000 – 2002
Journal Of Clinical Pathology 1961 –
Journal Of Clinical Pathology Ελληνική Έκδοση 1988 – 1988
Journal Of Clinical Ultrasound 1985 –
Journal Of Consulting And Clinical Psychology 1982 – 1992
Journal Of Developmental And Behavioral Pediatrics 1989 –
Journal Of Educational Administration 1994 – 1994
Journal Of Endocrinology 1996 – 1996
Journal Of Family Therapy 1988 – 2006
Journal Of Health Economics 1986 – 2000
Journal Of Health Management 1998 – 1998
Journal Of Immunological Methods 1986 –
Journal Of Immunology 1968 –
Journal Of Infectious Diseases 1975 –
Journal Of Inherited Metabolic Disease 1999 – 2002
Journal of Laboratory And Clinical Medicine 1941 – 1978
Journal Of Lipid Research 1999 – 2002
Journal Of Maternal And Child Health 1976 – 1981
Journal Of Medical Education 1965 – 1988
Journal Of Medical Genetics 1964 –
Journal Of Medical Virology 2000 – 2000
Journal Of Mental Deficiency Research 1965 – 1991
Journal Of Neurolinguistics 2005 –
Journal Of Neurology – Neurosurgery and Psychiatry 1979 –
Journal Of Neurosurgery 1998 –
Journal Of Pediatric Endocrinology And Metabolism 1999 –
Journal Of Pediatric Gastroenterology And Nutrition 1984 –
Journal Of Pediatric Hematology/Oncology 1995 –
Journal Of Pediatric Nursing 1999 –
Journal Of Pediatric Oncology Nursing 2001 –
Journal Of Pediatric Ophthalmology 1968 – 1976
Journal Of Pediatric Ophthalmology And Strabismus 1977 –
Journal Of Pediatric Orthopedics 1981 –
Journal Of Pediatric Orthopedics (part B) 1996 –
Journal Of Pediatric Psychology 1986 – 2002
Journal Of Pediatric Surgery 1966 –
Journal Of Pediatric Urology 2006 –
Journal Of Pediatrics 1947 –
Journal Of Pediatrics And Child Health 1988 –
Journal of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery 2006 –
Journal Of Rheumatology 1997 –
Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry 1987-
Journal Of The American Academy Of Child Psychiatry 1980 – 1986
Journal Of The American Academy Of Dermatology 1988 –
Journal Of The American Association For Pediatric Ophthalmology And Strabismus 2001 – 2001
Journal Of The American College Of Cardiology 1988 –
Journal Of The American College Of Surgeons 1995 –
Journal Of The American Medical Association 1955 – 2002
Journal Of The Medical Library Association 2002 –
Journal Of The National Cancer Institute 1965 – 1987
Journal Of The Royal Society Of Medicine 1978 –
Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery 1980 –
Journal Of Toxicology: Clinical Toxicology 1999 – 2002
Journal Of Tropical Pediatrics 1980 –
Journal Of Tropical Pediatrics And Environmental Child Health 1976 – 1979
Journal Of Urology 1983 –
Kidney International 1985 – 2007
Lancet 1944 –
Laryngoscope 1978 –
Leukemia 2003 –
Little Club Clinics In Developmental Medicine 1960 – 1964
Manager 1995 – 1996
Materia Medica Greca 1987 – 1992
Maternal And Child Health 1982 – 1996
Mayo Clinic Proceedings 1964 – 1992
Medical And Pediatric Oncology 1983 – 2003
Medical Clinics Of North America 1950 –
Medical Education 1976 –
Medical Letter 1983 –
Medical Toxicology 1988 – 1991
Medicine 1962 – 1968
Medicine De France 1969 – 1971
Medicine Infantile 1963 – 1971
Metabolism 1974 – 1991
Methods Of Information In Medicine 1986 – 1991
Minerva Medica Greca 1973 – 1980
Modern Health Care 1988 – 2001
Molecular Pathology 1997 –
Monatsschrift Fuer Kinderchirurgie 1957 – 1971
Monographs In Allergy 1991 – 1996
Morbidity And Mortality Weekly Report 1986 –
Nature 1964 –
Nature Neuroscience 2001 –
Neonatal Intensive Care 1996 –
Neonatology 2007 –
Nephron 1964 –
Neurology 1981 –
Neuropediatrics 1976 –
Neurosurgery 2000 – 2002
New England Journal Of Medicine 1960 –
Nouvelle Presse Medicale 1973 – 1973
Nouvelle Revue Francaise Hematology 1987 – 1991
Nursing 1994 – 1998
Omega 1986 – 1986
Oncology Reports 1995 – 1995
Ophthalmic Surgery And Lasers 1985 –
Ophthalmology 1985 –
Orthopedic Clinics Of North America 1993 – 1996
Paediatrica Indonesiana 1973 – 1976
Panminerva Medicine 1962 – 1962
Pediatre 1995 – 1998
Pediatric Alert 1986 –
Pediatric Allergy And Immunology 1993 –
Pediatric Anaesthesia 1992 –
Pediatric And Adolescent Endocrinology 1986 – 1993
Pediatric And Adolescent Medicine 1994 – 1997
Pediatric And Developmental Pathology 2001 – 2002
Pediatric And Perinatal Epidemiology 1988 –
Pediatric Annals 1985 –
Pediatric Asthma, Allergy And Immunology 1987 – 2001
Pediatric Blood And Cancer 2004 –
Pediatric Cardiology 1983 –
Pediatric Clinics Of North America 1946 –
Pediatric Dermatology 1984 –
Pediatric Emergency Care 1987 –
Pediatric Hematology And Oncology 1986 –
Pediatric Infectious Disease 1982 – 1986
Pediatric Infectious Disease Journal 1987 –
Pediatric Nephrology 1987 –
Pediatric Neurology 1987 –
Pediatric Neuroscience 1986 – 1989
Pediatric Neurosurgery 1992 –
Pediatric News 1987 –
Pediatric Nursing 1996 – 2002
Pediatric Pathology 1984 – 1994
Pediatric Pathology And Laboratory Medicine 1995 – 1999
Pediatric Pathology And Molecular Medicine 2000 –
Pediatric Pharmacology 1982 – 1986
Pediatric Physical Therapy 1996 –
Pediatric Pulmonology 1986 –
Pediatric Radiology 1978 –
Pediatric Research 1967 –
Pediatric Surgery International 1986 –
Pediatric Transplantation 2002 –
Pediatrician 1974 – 1989
Pediatrics 1955 –
Pediatrics In Review 1987
Pediatrics International 1999 –
Pediatrie 1964 – 1986
Perinatology Neonatology 1986 – 1988
Perspective In Pediatric Pathology 1987 – 1991
Physical Therapy 1979 –
Physiotherapy 1981 –
Physiotherapy Frontline 1995 – 1995
Plastic And Reconstructive Surgery 1996 –
Plastic Surgery 1997 – 1998
Platelets 1991 –
Postgraduate Medical Journal 1973 – 1991
Practitioner 1991 –
Presse Medicale 1962 – 1972
Proceedings Of The National Academy Of Sciences 1974 – 2004
Proceedings Of The Royal Society Of Medicine 1958 – 1977
Psychiatrie De L’ Enfant 1989 – 1991
Psychoanalytic Study Of The Child 1969 –
Psychological Assessment 1989 – 1991
Psychosomatics 1989 –
Quarterly Journal Of Medicine 1961 –
Radiology 1956 – 2001
Reproductive Toxicology 1998 – 2002
Review Of Medical And Veterinary Mycology 1991 – 2005
Reviews Of Infectious Diseases 1985 – 1991
Revue Des SAMU 1987 – 1987
Scandinavian Journal Of Clinical And Laboratory Investigation 1973 –
Scandinavian Journal Of Infectious Diseases 1978 –
Science 1976 –
Scientific American 1966 –
Scientific American Medicine 1989 –
Semaine Des Hopitaux 1962 – 1972
Seminars In Hearing 1989 – 1996
Seminars In Hematology 1987 –
Seminars In Oncology 2000 – 2002
Seminars In Pediatric Surgery 1995 –
Seminars In Perinatology 1988 –
Seminars In Ultrasound 1985 –
Sozial Und Preventiv Medizin = Social And Preventive Medicine 1993 – 2000
Spine 2000 – 2000
Steroidologia 1970 – 1970
Surgery Gynecology And Obstetrics 1986 – 1993
Surgery In Childhood International 1996 –
Surgical Clinics Of North America 1996 – 1996
Surgical Neurology 1980 –
Survey Of Anaesthesiology 1989 –
Thorax 1991 –
Thrombosis And Hemostasis 1989 –
Thrombosis Research 1991 –
Thrombotic And Haemographic Disorders 1991 – 1994
Transfusion 1981 –
Transfusion Clinique Et Biologique 2004 –
Transplantation 1996 –
Trends In Immunology 2001 –
Urologic Clinics Of North America 1984 – 1992
Urology 1983 –
Vaccine 1986 –
Veterinary And Human Toxicology 1982 – 2002
Vox Sanguinis 2004 –
Weekly Epidemiological Record 1988 –
World Health Organization Technical Report Series 1985 – 2002
World Hospitals 1964 – 1980
World Journal Of Pediatrics 2005 –
Yearbook Of Pediatrics 1989 –
Zeitscrift Fuer Kinderchirurgie 1957 – 1989
Αίμα 1998 –
Αναζητήσεις (Νευρολογία – Ψυχιατρική) 1996 – 1999
Ανήρ 2000 –
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1999 –
Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 1952 – 1974
Αρχεία Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου 1973 – 1974
Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής 1997 –
Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 1998 –
Ασκληπιειακά Χρονικά 2003 –
Αχαϊκή Ιατρική 1996 – 1997
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 1999 –
Γαληνός 1976 –
Γενετική Του Ανθρώπου 1999 – 2000
Γλυκιά Ζωή 1999 – 2000
Γυναικολογική Ογκολογία Κολποσκόπηση 1996 – 1996
Δελτίο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 1987 –
Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης 1971 – 1972
Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής 1987 – 1996
Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1988 –
Δελτίον Στατιστικής Κοινωνικής Πρόνοιας Και Υγιεινής 1964 – 1974
Δέλτος 2001 –
Δημόσιος Τομέας 1993 –
Διαβητολογικά Νέα 1999 – 1999
Διατροφή Διαιτολογία 1990 –
Διοικητική Ενημέρωση 1995 –
Εγκέφαλος 1978 –
Ελληνικά Αρχεία Αιds 1993 – 2000
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 1988 –
Ελληνική Αεροπορική Και Διαστημική Ιατρική 2004 –
Ελληνική Ακουολογία Νευροωτολογία 2003 –
Ελληνική Ακτινολογία 1987 –
Ελληνική Αλλεργιολογία Και Κλινική Ανοσολογία 1994 –
Ελληνική Γαστρεντερολογία 1988 – 1988
Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας 1990 – 1996
Ελληνική Ιατρική 1975 – 2000
Ελληνική Ιολογία 1996 – 1997
Ελληνική Νευροχειρουργική 1997 –
Ελληνική Ογκολογία 1975 –
Ελληνική Ουρολογία 1987 –
Ελληνική Παιδοχειρουργική 2004 –
Ελληνική Πνευμονολογική Επιθεώρηση 1987 – 1992
Ελληνική Πυρηνική Ιατρική 1998 – 1999
Ελληνική Ρευματολογία 1989 – 1994
Ελληνική Χειρουργική 1987 –
Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική Και Τραυματολογία 1976 – 1990
Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία 1986 – 2000
Εν τω βάθει
Ένεκα Λόγου 2007 –
Ενημέρωση Των Γιατρών 1992 –
Ενημερωτική Έκδοση Για Τις Λοιμώξεις 1986 – 1996
Ενημερωτικό Δελτίο 1987 – 2000
Ενημερωτικό Δελτίο Λοιμώξεων Και Υγιεινής 1998 – 1999
Επιθεώρηση Βιοιατρικής Τεχνολογίας 1990 – 1990
Επιθεώρηση Υγείας 1989 – 1996
Επιλογές Νευρολογίας Ψυχιατρικής 1996 – 1998
Επίμετρον 2000 –
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ 1995 –
Εργοθεραπεία 2003 –
Ερευνώντας 2000 – 2000
Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία Και Εργαστηριακή Διαγνωστική 1986 –
Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή Και Εμμηνόπαυση 1989 –
Εφηβική Ιατρική 1997 – 1998
Θέματα Φυσικοθεραπείας 1998 – 2000
Ιατρικά Ανάλεκτα 2001 –
Ιατρικά Χρονικά 1987 – 1997
Ιατρική 1975 –
Ιατρική – Ιατροβιβλιογραφία 1989 – 1992
Ιατρική Επιθεώρηση 1987 – 1993
Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 1974 –
Ιατρική Επιθεώρηση Του Ινστιτούτου “Ο Εγκέφαλος” 1990 – 1990
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 1984 – 1995
Ιατρική Συνεργασία 1990 – 1995
Ιατρική Του Σήμερα 1997 –
Ιατρικό Βήμα 1990 – 1993
Ιπποκράτεια 1999 – 2000
Ιπποκράτης 1977 – 1994
Καινοτομία Έρευνα Και Τεχνολογία 1997 –
Κεφαλαλγία 1995 – 1995
Κλινικά Χρονικά 1980 – 1999
Κοινωνία Οικονομία Και Υγεία 1993 – 1995
Κοινωνική Εργασία 1986 –
Μαιευτικά Χρονικά 1987 – 1991
Μάχη Και Ελπίδα 1985 – 1987
Μεταμόσχευση 1993 – 1998
Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο 1974 – 2000
Νέα Παιδιατρικά Χρονικά
Νευρολογία 1996 –
Νοσηλεία και Έρευνα 2002 –
Νοσηλευτική 2001 –
Νοσηλευτικό Δελτίο 2001 –
Νοσοκομειακά Χρονικά 1974 –
Νοσοκομειακή Γραμμή 1995 – 1995
Ογκολογική Ενημέρωση 2001 –
Οικογενειακός Προγραμματισμός 1998 – 1998
Οργάνωση 1995 – 1995
Ορθοπαιδική 2002 –
Οστούν 1990 –
Οφθαλμολογικά Χρονικά 1987 – 1989
Παιδί Και Έφηβος 1999 –
Παιδί, Υγεία Και Ανατροφή 2003 –
Παιδιατρικά Χρονικά 1987 –
Παιδιατρική 1975 –
Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 1992 –
Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση 1970 – 2000
Παιδοδοντία
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 1999 –
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
Πνευμονολογικά Θέματα 2002 –
Πνεύμων 1987 –
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 1992 –
Ρευματολογικά Χρονικά 1971 – 1971
Σκελετική Υγεία
Στατιστική Επετηρίδα Της Ελλάδος 1990 – 1998
Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας Και Υγιεινής 1976 – 1995
Στατιστική Της Φυσικής Κινήσεως Του Πληθυσμού Της Ελλάδος 1982 – 1993
Σύγχρονη Βιβλιοθήκη 2000 –
Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση 2001 –
Σύγχρονη Ιατρική Της Εντατικής Θεραπείας 1997 – 1997
Συμπόσια 1993 – 1996
Συνταγογραφία 1987 – 1989
Τεχνική Εκλογή 1995 – 2000
Τομή 1990 – 1995
Φάρμακο 1985 – 1995
Φαρμακοοικονομία 2000 –
Ψυχιατρική 1990 1990