ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Αναστάσιος Μίχας

Τηλ.: 210-7775348
Hλεκτρονική διεύθυνση: a.michas@paidon-agiasofia.gr