Ο εξειδικευμένος Νοσηλευτής για τη φροντίδα παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας και λειτουργεί ως συντονιστής, εκπαιδευτής και σύμβουλος στη διαχείριση των προβλημάτων του παιδιού και της οικογενείας του, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες ενημέρωσης και διαχείρισης της νόσου.
Σκοπός της νοσηλευτικής φροντίδας και της εκπαίδευσης του παιδιού με ΣΔ είναι η βέλτιστη αυτοδιαχείριση, η επίτευξη αυτονομίας, η καλύτερη ποιότητα ζωής, η ψυχοσυναισθηματική αρμονία και η αποφυγή μακροχρόνιων επιπλοκών σχετιζόμενων με το νόσημα.

Στόχος του εξειδικευμένου Νοσηλευτή και του Επισκέπτη Υγείας είναι:

  1. Η παροχή της κατάλληλης και επιστημονικά τεκμηριωμένης κλινικής φροντίδας με βάση την καθιερωμένη διεθνή πρακτική (evidence based practice).
  2. Η σταδιακή συμμετοχή των γονέων αλλά και του ίδιου του παιδιού, με γνώμονα την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξής του στη φροντίδα και στη διαχείριση της νόσου.
  3. Η προάσπιση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας του παιδιού αλλά και η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης ανάπτυξής του.
  4. Η ομαλή προσαρμογή των παιδιών και των οικογενειών τους στο νόσημα και η καθημερινή ενδυνάμωσή τους.

Nοσηλεύτρια Ιωάννα –Μαρία Γκίκα
Επισκέπτρια Υγείας Έλενα Κότση
Τηλ. Επικ.: 2132013601, 2132013927
Email: diabetesnurse@paidon-agiasofia.gr