Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας: Αντώνιος Στεφανίδης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματέας Ιατρικής Υπηρεσίας: Μουστάκα Σπυριδούλα
Γραφείο 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 2107467175
Email: medir@paidon-agiasofia.gr

Η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου έχει συνολικά υπό τη διοίκησή της 43 Τμήματα και Κλινικές με συνολική χωρητικότητα 635 ανεπτυγμένων κλινών, επί συνόλου 656 οργανικών και 425 ιατρούς όλων των βαθμίδων.

Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, αποτελείται από τους κάτωθι τομείς και τμήματα:

 • Α’ Παθολογικός Τομέας δυναμικότητας 250 κλινών
 • Β’ Παθολογικός Τομέας δυναμικότητας 189 κλινών
 • Χειρουργικός Τομέας δυναμικότητας 154 κλινών
 • Παιδοψυχιατρικός Τομέας δυναμικότητας 10 κλινών
 • Εργαστηριακός Τομέας
 • 3 Διατομεακά Τμήματα (Τμήμα χειρουργικής θώρακα, Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών)
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Διαιτολογίας -Διατροφής
 • Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού

Σκοπός της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

 • η προώθηση και προαγωγή της υγείας
 • η οργάνωσή του συνόλου των υπηρεσιών και των Τμημάτων της
 • η εύρυθμη λειτουργία της Ιατρικής υπηρεσίας σέ όλη την έκτασή της στο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται ως κάτωθι:

 1. Συντονίζει το έργο των Τομέων και των Τμημάτων, όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Ελέγχει και εποπτεύει τις δραστηριότητες των τμημάτων και μονάδων της Ιατρικής Υπηρεσίας που δεν ανήκουν σε τομέα.
 3. Επιμελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου της Ιατρικής Υπηρεσίας και των ατομικών φακέλων με τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών Τομέων, που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 2519/1997.
 4. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων δυσλειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας που προκύπτουν και δίνει τις απαραίτητες λύσεις με γνώμονα την ιατρική δεοντολογία και το συμφέρον του ασθενούς.
 5. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την ιεραρχική του θέση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όσες του αναθέτει ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
 6. Έχει την εποπτεία της Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
 7. Έχει την υψηλή εποπτεία για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση όλων των ιατρικών πράξεων.
 8. Έχει την εποπτεία του Φαρμακευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου που αφορά στον προγραμματισμό, την προμήθεια, την φύλαξη, την ταξινόμηση, τον έλεγχο, την χορήγηση, την διανομή, την έγκριση ακριβών σκευασμάτων και εκτός πρωτοκόλλων θεραπείας, καθώς και την διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού.
 9. Έχει την εποπτεία του Παραϊατρικού Προσωπικού του Νοσοκομείου που άπτεται των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών καθώς και άλλων συναφών τμημάτων και ειδικοτήτων υγείας που αφορούν στον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών πράξεων.
 10. Εποπτεύει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας που παρέχει κοινωνική φροντίδα και συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών του Νοσοκομείου.
 11. Έχει την εποπτεία του Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής που φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών καθώς και την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων για την αξία της διαιτητικής αγωγής.
 12. Εισηγείται στο Διοικητή του Νοσοκομείου το πρόγραμμα , το ωράριο και την λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, κατόπιν εισηγήσεων των Διευθυντών των Τομέων.
 13. Εισηγείται στο Διοικητή το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών και του λοιπού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, κατόπιν εισηγήσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 14. Εισηγείται στο Διοικητή για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 15. Εισηγείται στο Διοικητή το πρόγραμμα επισκεπτηρίου νοσηλευομένων.

Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του Νοσοκομείου όπως :

 • Επιτροπή Εκκένωσης
 • Επιτροπή Ιατρικών μεταγγίσεων
 • Επιτροπή Ποιότητας
 • Επιτροπή για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιτροπή κατανομής κοιτώνων ιατρών
 • κ.α