ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  Χριστίνα Κανακά – Gantenbein MD, PhD, FMH (CH)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας