ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

Προϊσταμένη Τμήματος: Αργυρή Σωτηροπούλου
Τηλέφωνα: 21074670542132013267
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: social.services@paidonagiasofia.gr

Θέση: Κεντρικό Κτίριο (1ος όροφος) 

 
Κοινωνικοί Λειτουργοί 
 • Παφλιά Κρυσταλλία
 • Κουτσιά Ηλιάνα
 • Μακρής Αντώνης
 • Γούλα Γεωργία 
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία και είναι 
στελεχωμένη με Κοινωνικούς Λειτουργούς, με βασικό στόχο την κάλυψη των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών τους, σε 
θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. 
 
 
Προσφερόμενο έργο: 
 
 • Διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έρχεται ένα παιδί/έφηβος, καθώς και  τις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους. 
 • Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο παιδί/έφηβο και στην οικογένεια για θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία τους (π.χ. μείωση άγχους λόγω του προβλήματος υγείας του παιδιού/εφήβου, απομάκρυνσή του από το  σπίτι, προσαρμογή για την παραμονή του στο Νοσοκομείο). 
 • Συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, προς  όφελος του νοσηλευόμενου παιδιού/εφήβου. 
 • Διασύνδεση με Υπηρεσίες της Κοινότητας (ΚΨΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και  άλλες Υγειονομικές Υπηρεσίες, Σχολεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Εισαγγελίες Ανηλίκων, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Ξενώνες, Οικοτροφεία, ΜΚΟ), ιδιαίτερα  σε περιπτώσεις οικογενειών σε κρίση (ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες, παιδιά εξαρτημένων γονέων, παιδιά γονέων με ψυχική διαταραχή).
 • Προετοιμασία εξόδου από το Νοσοκομείο και επανασύνδεση με την Κοινότητα.
 • Εναρμονισμένη με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, η Κοινωνική Υπηρεσία  του Νοσοκομείου ασχολείται  με τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Σε αυτό συμβάλλει και η υλοποίηση  των προγραμμάτων PHILOS Ι και ΙΙ του ΕΟΔΥ, όπου συνάδελφοι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται κυρίως με αυτόν τον πληθυσμό.
 • Συμμετοχή: 1.Σε θεραπευτικό έργο σε αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου.
                        2.Σε παρουσιάσεις και εργασίες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
                        3.Σε ερευνητικό έργο
 • Παράλληλα, το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι εγκεκριμένο Κέντρο  Εκπαίδευσης  των Φοιτητών Κοινωνικής  Εργασίας των Πανεπιστημίων Αθηνών,  Πατρών και Κρήτης.