Ψυχολόγοι

Οι ψυχολόγοι που εργάζονται στο Νοσοκομείο ανήκουν στο επιστημονικό δυναμικό της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής και συμμετέχουν ενεργά ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας σε ολόκληρο το δίκτυο των υπηρεσιών της κλινικής.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του έργου του Ψυχολόγου ορίζονται ρητώς από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 991/1979/ΦΕΚ278/Ζ. Α’ /20-12-1979, ‘για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα’, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 2646/ΦΕΚ 236/Ζ. 20-10-1998), και έχουν ως εξής: «Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματος του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωση τους».

Το έργο του Ψυχολόγου, επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο της Άδειας Άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

Ο ρόλος και οι δραστηριότητες του Ψυχολόγου στο Νοσοκομείο ορίζονται ως εξής:

 • Μελετά τη συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου, τις ψυχικές-νοητικές λειτουργίες του και συμμετέχει στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία συναισθηματικών διαταραχών. Επίσης παρέχει συμβουλευτική- υποστηρικτική εργασία σε γονείς. Τα παιδιά οι έφηβοι και οι γονείς τους παρακολουθούνται είτε ως εξωτερικοί ασθενείς είτε κατά την διάρκεια της νοσηλείας στις κλινικές του Νοσοκομείου.
 • Συνθέτει και εκτελεί δοκιμασίες (tests), για να μετρήσει τη νοημοσύνη, τις στάσεις, τη δυναμική της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου, ερμηνεύει τα δεδομένα που προκύπτουν και δίνει τις κατάλληλες θεραπευτικές οδηγίες.
 • Συμμετέχει στις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής.
 • Εκπαιδεύεται και εφαρμόζει τις μεθόδους των ψυχοθεραπειών (ψυχαναλυτική, οικογενειακή, κ.ά.)
 • Συμμετέχει στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς του Νοσοκομείου, με στόχο να μειωθούν οι ψυχολογικές επιπτώσεις που δημιουργούνται στα παιδιά και τους γονείς τους εξαιτίας της εισαγωγής, της ασθένειας, της ενδεχόμενης χρόνιας νόσου ή /και της χειρουργικής επέμβασης.
 • Συμμετέχει στην αντιμετώπιση επειγόντων παιδοψυχιατρικών περιστατικών σε συνεργασία με τους Παιδοψυχιάτρους της Κλινικής.
 • Παρέχει διδακτικό έργο και εκπαίδευση σε φοιτητές Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, κ.λ.π. και συμμετέχει στο διδακτικό έργο των ειδικευόμενων παιδοψυχιάτρων και άλλων επαγγελματιών υγείας.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης της κοινότητας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης δασκάλων και καθηγητών.
  Συνεργάζεται με τους δασκάλους του Δημοτικού και τους καθηγητές του Γυμνασίου που λειτουργούν στο σχολείο του Νοσοκομείου μας.
 • Συμμετέχει, όταν απαιτείται και μετά από αίτημα του αρμόδιου Υπουργού και έγκριση του Διοικητή του νοσοκομείου, στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, στηρίζοντας ψυχολογικά τους παθόντες.