ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Τηλ.: 210 746 7051

 


Στελέχωση (Φυσικοθεραπευτές)

 


1. Βενιζέλου Δήμητρα  
2. Λιλή Ευγενία   
3. Λιακάκη Λυγερή  
4. Μαντά Βασιλική  
5. Συρεγγέλας Δημήτριος  
6. Κλεισιούνη Παρασκευή 
7. Κατσουλάκης Κων/νος 
8. Κοκορέτση Φωτεινή


Κλινικό Φυσικοθεραπευτικό Έργο

 


Παρέχεται Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Νευροεξελικτική Αγωγή, Κινητική Αξιολόγηση και Έλεγχος Μυικής Ισχύος:

Α.  Σε εσωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου των παρακάτω τμημάτων:

- Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
- Καρδιοχειρουργική Μονάδα
- Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού
- Μονάδες Προώρων
- Παιδιατρικές Κλινικές
- Πανεπιστημιακές Κλινικές
- Ορθοπαιδικές Κλινικές
- Νευρολογική Κλινική
- Νευροχειρουργική Κλινική
- Ογκολογικές Κλινικές
- Τμήμα Ινοκυστικής Νόσου
- Τμήμα Αιμορραγικών Διαθέσεων
- Χειρουργικές Κλινικές
- Καρδιολογική Κλινική
- Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων
- Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής.


Β.  Σε εξωτερικούς ασθενείς πάντα με προσυνεννόηση και αφού έχουν ιατρική
διάγνωση από τους γιατρούς του νοσοκομείου μας.


Οι φυσικοθεραπευτές συμμετέχουν στην ομάδα αξιολόγησης στα πλαίσια της διαχρονικής παρακολούθησης (follow up) των νεογνών που νοσηλεύτηκαν στις μονάδες προώρων, καθώς και στην Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων.

Εκπαιδευτικό Έργο

 


Δύο σπουδαστές ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας (πρακτική άσκηση) εκπαιδεύονται ανά εξάμηνο. Κατά την εξάμηνη παραμονή τους στο φυσικοθεραπευτήριο, οι σπουδαστές  εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται από το επιστημονικό προσωπικό και περιλαμβάνουν μελέτη περιστατικών του φυσικοθεραπευτηρίου, καθώς και βιβλιογραφική ενημέρωση. Στο πρακτικό μέρος, οι σπουδαστές εκτελούν φυσικοθεραπευτικές πράξεις, πάντα κάτω από την επίβλεψη και ευθύνη των φυσικοθεραπευτών.