1. Κεντρικό Κτίριο Νοσοκομείου
2. Κτίριο Η/Μ Εγκαταστάσεων
3. Τεχνική Υπηρεσία
4. Κτίριο Ιατρικών Αερίων
5. Σχολείο-Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας
6. Χωρεμείο Ερευνητικό Εργαστήριο
7. Παιδικός σταθμός-Ακουολογικό
8. Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων ΜΑΚΚΑ
9. Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων
10. Αιμοδοσία
11. Ξυλουργείο 12. Φαρμακείο
13. Διοικητική Υπηρεσιά
14. Βιβλιοθήκη
15. Κτίριο Δοξιάδη
16. Κυλικείο
17. Ι. Ναός
18. Κεντρική Είσοδος