Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

Home/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 15/2019 – ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΙ: 75185, 75195, 75197-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.,μ. έως 19/07/2019 13:00μ.μ. Ηλετρονική Αποσφράγιση: [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚ. 15/2019 – ΕΣΗΔΗΣ: 75185, 75195, 75197-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.μ. - 19/07/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΔΑΗΔ ΔΙΑΚ. 14/2019 – ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 74887-Προκήρηξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 15/07/2019 10:00π.μ. έως 18/07/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 64842-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια ΑΣΚΩΝ Πλαστικών Συλλογής Αίματος

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 04/02/2019 10:00π.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 14/02/2019 10:00π.μ. [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 42/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68546-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν Γένει

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 22/01/2019 10:00π.μ. - 25/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 64842-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΣΚΩΝ Πλαστικών Συλλογής Αίματος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 04/02/2019 10:00π.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 14/02/2019 10:00π.μ. [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68666-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 28/01/2019 10:00π.μ. - 01/02/2019 13:00 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68666-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 28/01/2019 10:00π.μ. - 01/02/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2018, ΕΣΗΔΗΣ 67867 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών Λαχανικών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: 09/01/2019 10:00π.μ. έως 14/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38/2018 ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 67867 για τη προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών Λαχανικών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: από 09/01/2019 10:00π.μ. έως 14/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική [...]