Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

Home/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68666-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 28/01/2019 10:00π.μ. - 01/02/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2018, ΕΣΗΔΗΣ 67867 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών Λαχανικών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: 09/01/2019 10:00π.μ. έως 14/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38/2018 ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 67867 για τη προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών Λαχανικών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: από 09/01/2019 10:00π.μ. έως 14/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 57293-Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη προμήθεια Νωπών Κρεάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 31/10/2018 10:00π.μ. - 07/11/2018 13:00π.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2018 – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 57293-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Νωπών Κρεάτων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 31/10/2018 10:00π.μ. - 07/11/2018 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Α/2018 – ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 61145-Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 09/07/2018 10:00 έως 25/07/2018 13:00 Ηλεκτρονική [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΑΔ 2Α/2018 – ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 61145-Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 09/07/2018 10:00 - 25/07/2018 13:00 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2019 – ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 74887-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 15/07/2019 10:00π.μ. έως 18/07/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2018-ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 57313-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κοχλιακών μοσχευμάτων για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 25/06/2018 10:00π.μ. - 02/07/2018 13:00 Ηλεκρονική Αποσφράγιση: [...]