Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Κ.Π.Δ. / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2016/679 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-22272/13-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 20.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ- 20631/26-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Α) ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV2 ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΙΩΝ SARS-COV2 ΚΑΙ INFLUENZA A & B ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-18114/29-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΛΙΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Χ. Τ., ΜΕ Κ.Α. 231403, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 4368/2016, ΔΑΠΑΝΗΣ € 6.780,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13% ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

Δείτε περισσότερα εδώ.