Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

Home/Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-14582/04-07-2022 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ISO 17025 ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €16.935,48 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €21.000,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ: Α) ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Β) ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΜΈΣΩ ΚΈΝΤΡΟΥ ΛΉΨΗΣ ΣΗΜΆΤΩΝ, ΔΕΚΑΟΚΤΏ (18) ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΏΝ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΊΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ ΎΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ.10/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-13943/27-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Α) ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Β) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ Δ) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ Ε) ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ Ζ) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ (306) FANCOILUNIT ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η) ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ DAIKIN ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €25.204,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α Ή €31.252,96 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-13943/27-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Α) ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Β) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ Δ) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ Ε) ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ Ζ) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ (306) FANCOILUNIT ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η) ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ DAIKIN ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €25.204,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α Ή €31.252,96 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα εδώ.