Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

Home/Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 31/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ημερομηνία Λήξης προσφορών : Δευτέρα 23-09-2019 ώρα 10:00 π.μ. Συνημμένο [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 28 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε.

Συνημμένο Αρχείο