Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ- 20631/26-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Α) ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV2 ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΙΩΝ SARS-COV2 ΚΑΙ INFLUENZA A & B ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-18114/29-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΛΙΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Χ. Τ., ΜΕ Κ.Α. 231403, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 4368/2016, ΔΑΠΑΝΗΣ € 6.780,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13% ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Α) ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NO1 TRANE ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ Β)ΤΟΥ ΝΟ3 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-15196/08-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV2 ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-14582/04-07-2022 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ISO 17025 ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €16.935,48 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €21.000,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

Δείτε περισσότερα εδώ.