ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προϊσταμένη Τμήματος: Σωτηροπούλου Ελένη
Τηλέφωνα: 210 77 00 794
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: socialservises@paidon-agiasofia.gr
Θέση: Κεντρικό Κτίριο ( Ισόγειο )

Κοινωνικοί Λειτουργοί

 • Ε. Σωτηροπούλου (τμηματάρχης)
 • Ξ. Αποστολά
 • Χ. Ασημόπουλος
 • Η. Κουτσιά
 • Α. Μακρής
 • Γ. Μπακατσέλος
 • Κ. Παφλιά
 • Α. Σωτηροπούλου
 • Ν. Φαρμακοπούλου

Προσφερόμενο έργο: Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, στελεχωμένοι με Κοινωνικούς Λειτουργούς, καλύπτει τις κοινωνικές και υποστηρικτικές ανάγκες των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και των οικογενειών τους σε θέματα που προκύπτουν από την ανάγκη νοσηλείας.

Με αυτό τον στόχο:

 • Επιδιώκουν τη μείωση του άγχους που συνοδεύει την απειλή της υγείας, την απομάκρυνση από το σπίτι και τη διαβίωση στο Νοσοκομείο
 • Υποστηρίζουν γονείς και παιδιά ώστε να συνεργαστούν στη θεραπευτική διαδικασία
 • Παρέχουν συμβουλευτική, πληροφορίες και διευκολύνσεις στους γονείς που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες
 • Διασυνδέουν τις οικογένειες με υποστηρικτικές πηγές της κοινότητας
 • Παρεμβαίνουν στις κρίσιμες στιγμές της οικογένειας (δρουν σαν καταλύτης υποστηρίζοντας το κλινικό προσωπικό πρώτης γραμμής)
 • Προετοιμάζουν την έξοδο από το Νοσοκομείο, την αποκατάσταση και επανασύνδεση με την κοινότητα
 • Παρακολουθούν την αποθεραπεία, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και συμμετέχουν στη συστηματική παρακολούθηση των χρόνιων παθήσεων (follow up)
 • Συνεργάζονται με ποικιλία φορέων και υπηρεσιών εκτός Νοσοκομείου (Κοινοτικές Κ.Υ, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Εισαγγελείες Πρωτοδικών και Ανηλίκων, Αστυνομία Ανηλίκων, κ.ά.) για τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων
 • Συμμετέχουν σε διεπιστημονικές έρευνες που διενεργούνται στο Νοσοκομείο

Το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» είναι εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης (πρακτική άσκηση) των σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι Αθηνών, Ηρακλείου και Πατρών.