Η πρώτη Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική είναι μία από τις αρχαιότερες Παιδιατρικές Κλινικές της Ευρώπης με περισσότερα από 150 χρόνια λειτουργίας. Διαθέτει πολλές Κλινικές Μονάδες και Παιδιατρικές εξειδικεύσεις και είναι η μεγαλύτερη Κλινική της χώρας. Επίσης διαθέτει μεγάλο Ερευνητικό Εργαστήριο και Κλινική Μονάδα Εφηβιατρικής.