Β’ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ             (Β’ ΜΕΝΝ)

 

 

Υπεύθυνη Διευθύντρια: Δρ. Φανή Ανατολίτου

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107467501, 2107467507

e-mail: bnicu@paidon-agiasofia.gr

 

 

Η ΚΛΙΝΙΚΗ

Η Β’ ΜΕΝ οργανώθηκε και λειτουργεί από το 1974. Σήμερα διαθέτει 20 κλίνες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και 10 κλίνες Ενδιάμεσης Νοσηλείας.

 

1) ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Επιστημονικό Προσωπικό: Παιδίατροι – Νεογνολόγοι

 1. Δρ. Φανή Ανατολίτου, Υπεύθυνη Διευθύντρια
 2. Μαρία Κουμενίδου, Διευθύντρια
 3. Δρ. Νίκη Λειψού, Διευθύντρια
 4. Δρ. Ελένη Μπούζα, Διευθύντρια
 5. Δρ. Κων/να Χατζηκωνσταντίνου, Διευθύντρια 
 6. Μαρία Δασοπούλου, Επιμελήτρια Α’
 7. Αρσινόη Κουτρούμπα, Επιμελήτρια Α’
 8. Δρ. Χρυσούλα Πετροπούλου, Επιμελήτρια Α’
 9. Δρ. Φωτεινή Στριπέλη, Επιμελήτρια Β’
 10. Εξειδικευόμενοι παιδίατροι στη Νεογνολογία 4

 

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προϊσταμένη: Αντιγόνη Σαμαρά

 1. Νοσηλευτές ΤΕ                                                        12
 2. Νοσηλευτές ΔΕ                                                         4
 3. Βοηθοί θαλάμου                                                        1
 4. Νοσοκόμοι                                                                1
 5. Νοσηλεύτριες για την τράπεζα μητρικού γάλατος    1

 

2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Β’ ΜΕΝΝ

 1. Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
 2. Εξωτερικό Ιατρείο Διαχρονικής Παρακολούθησης των νοσηλευθέντων στη Β’ ΜΕΝΝ προώρων και νεογνών υψηλού κινδύνου (F-up)
 3. Τμήμα μεταφοράς προώρων και νεογνών υψηλού κινδύνου

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Β’ ΜΕΝΝ

 1. Μεταφορά νεογνών στο λεκανοπέδιο Αττικής σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.  
 2. Προώθηση Μητρικού Θηλασμού μέσω της Τράπεζας Γάλακτος του Νοσοκομείου, η οποία λειτουργεί 25 χρόνια υπό την ευθύνη και την επιμέλεια της Β’ ΜΕΝΝ, υπό την υπευθυνότητα της κ.Ανατολίτου, με προϊσταμένη την κ. Αντιγόνη Σαμαρά.
 3. Εκπαίδευση στην Νεογνολογία ειδικευομένων παιδιάτρων του Β’ Παθολογικού Τομέα.  
 4. Χορήγηση εξειδίκευσης Νεογνολογίας σε ειδικευμένους παιδιάτρους για 2 έτη.
 5. Εκπαιδευτικά Μαθήματα Νεογνολογίας εβδομαδιαίως, κάθε Τρίτη, 12.00 - 13.00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
 6. Συμμετοχή σε πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα.
 7. Διαχρονική παρακολούθηση των υψηλού κινδύνου νεογνών, που νο­σηλεύτηκαν στη Β’ ΜΕΝΝ, σε ηλικίες που σχετίζονται με τα στάδια της ψυχοκινητικής τους εξέλιξης, με προκαθο­ρισμένα ραντε­βού στο Εξωτερικό Παιδιατρικό Ιατρείο και στο Νευροαναπτυξιακό Ιατρείο στο οποίο υπεύθυνη είναι η κ.Μπούζα.
 8. Πρώιμη ψυχολογική παρέμβαση των γονέων των πολύ υψηλού κινδύνου νεογνώ, σε συνεργασία με την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου. 
 9. Τον Αύγουστο του 2012 επιχαλκώθηκαν όλες οι πολυαγγιζόμενες επιφάνειες και αντικείμενα της Β΄ ΜΕΝΝ με αντιμικροβιακό κράμα χαλκού. Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού αποτελεί ένα από τα μέτρα πρόληψης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η μονάδα μας είναι η μοναδική επιχαλκωμένη ΜΕΝΝ στην Ελλάδα.
 10. Σε συνεργασία με το Collaborative Center of Clinical Epidemiology and Outcomes Research (CLEO), υπό την αιγίδα της Α’ & Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: -Επιτήρηση των λοιμώξεων με συστηματική καταγραφή τους. -Σεμινάρια στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την υγιεινή των χεριών και τη σωστή διαχείριση κεντρικών καθετήρων, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.  -Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή μελέτη καταγραφής μικροβιαιμίων σε νεογνά. -Δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων για ορθή χρήση αντιβιοτικών στις ΜΕΝΝ.

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Α. Θέμα: Συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή μελέτη αναφορικά με την έκθεση των νεογνών σε φαρμακευτικά έκδοχα (European Study of Neonatal Excipient Exposure – ESNEE). Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή όλων των φαρμάκων που χορηγούνται στα νεογνά τις πρώτες 28 ημέρες ζωής. Ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου το 2012.

Ερευνητής: Φανή Ανατολίτου

Β. Θέμα: Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτόκολλο EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN), European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants. 2012-2013

Ερευνητές: Μαρία Δασοπούλου, Φανή Ανατολίτου

Γ. Θέμα: Συμμετοχή στο Πρωτόκολλο Φαρμακευτικής Σύγκλεισης του Ανοικτού Αρτηριακού Πόρου με Υψηλές Δόσεις Ιβουπροφαίνης.

Ερευνητές: Φανή Ανατολίτου, Μαρία Δασοπούλου, Φωτεινή Στριπέλη, Σοφία Λουκοπούλου, Κήρυκας Ζαννίκος, Ευθυμία Χαραχούσου

Δ. Θέμα: Διεξαγωγή της κλινικής Ευρωπαϊκής πολυκεντρικής μελέτης ΝΕΟΜΕΡΟ-1 (ΝΜ1) με τίτλο «Αποτελεσματικότητα, φαρμακοκινητκή και ασφάλεια της μεροπενέμης σε νεογνά ηλικίας ≤ 90 ημερών με κλινική ή επιβεβαιωμένη όψιμη σηψαιμία. Μια ευρωπαϊκή πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη – φάση ΙΙΙ».

Ερευνητές: Φανή Ανατολίτου, Φωτεινή Στριπέλη

Ε. Θέμα: Συμμετοχή στο Πρωτόκολλο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας με θέμα «Πρωτόκολλο από RSV Λοίμωξη – Καταγραφή Παραγόντων Κινδύνου σε Πρόωρα Νεογνά 32+1 – 35ο.   

Ερευνητές: Χρυσούλα Πετροπούλου, Φανή Ανατολίτου, Μιχάλης Βιζυράκης