ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διευθυντής: Ελένη Πλατοκούκη

 

 

Πού βρίσκεται: Κτίριο «Δοξιάδη», ισόγειο

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132013767-69

Τηλέφωνο για ραντεβού: 1535

FAX: 2132013385

 

Προσωπικό

1.Ιατρικό:

Ελένη Πλατοκούκη, παιδίατρος

Ελένη Περγάντου, παιδίατρος

2.Λοιπό Επιστημονικό:

Ευτυχία Αδαμτζίκη, βιολόγος

Ζωή Καψιμάλη, βιοχημικός

Μιχάλης Μαζαράκης, βιοχημικός

Ελένη Καρελιώτη, τεχνολόγος

       3.   Νοσηλευτικό:

             Ιωάννα Σταμάτη

            Αικατερίνη Μαργαρίτη

 

 

     Η Μονάδα  Αιμορραγικών  Διαθέσεων (Μ.Α.Δ.) ιδρύθηκε το 1975 στα πλαίσια της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής.  Η Μονάδα εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. το 1985 και έκτοτε λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα που ανήκει στο Β΄Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία".  Η Μονάδα προσφέρει κλινικό, εργαστηριακό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό  έργο και λειτουργεί  ως το μοναδικό Κέντρο αναφοράς στον  παιδιατρικό χώρο  για παιδιά  με αιμορραγική ή θρομβοφιλική διάθεση (Μονάδα  Αιμόστασης-Θρόμβωσης). 

  Η  Μονάδα λειτουργεί,  επίσης,  ως  Κέντρο  Αιμορροφιλικών Παιδιών, το μεγαλύτερο (και μέχρι πρότινος το μοναδικό) για παιδιά στην  Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

 

   Α.  ΚΛΙΝΙΚΟ  ΕΡΓΟ  

   1.   Τακτικό   Ιατρείο   στη    Μ.Α.Δ. με προσυνεννόηση:

        α)  για   παιδιά   με   Αιμορροφιλία   ή   άλλες κληρονομικές  διαταραχές  της  αιμόστασης.   

         β)   για παιδιά  υπό αντιπηκτική  αγωγή.

   2.   Τακτικό Εξωτερικό  Ιατρείο με προσυνεννόηση στο Νοσοκομείο,   δις εβδομαδιαίως

        (Τρίτη-Πέμπτη) , για  παιδιά τα  οποία  απαιτείται να διερευνηθούν και  να λάβουν οδηγίες 

       για  αιμορραγική  διάθεση, θρομβώσεις,  θρομβοφιλία. 

   3.   Ιατρείο επειγόντων και έκτακτων περιστατικών καθημερινώς  (Αιμορροφιλία,

         Θρομβοπενική  Πορφύρα κ.λ.π.) 

   4.   Παρακολούθηση  παιδιών  με  αιμορροφιλία :  α) σε  κατ’ οίκον  θεραπεία,  ή  β)

         σε πρόγραμμα προφυλακτικής θεραπείας,  καθώς και σε  πρόγραμμα ανοσοανοχής  

         για τα αιμορροφιλικά  παιδιά που εμφανίζουν αναστολείς.  Στη  Μονάδα  επίσης      

         λειτουργεί  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  γονέων αιμορροφιλικών παιδιών για θεραπεία 

         στο σπίτι.

   5.   Διασυνδετική  ομάδα  σε   συνεργασία   με   άλλες  ειδικότητες  

   6.   Συμβουλευτική γενετικών διαταραχών  (αιμορροφιλίες , προγεννητικός έλεγχος

        αιμορροφιλίας,  θρομβώσεις). 

7.   Λειτουργία ομάδας γονέων, των οποίων τα παιδιά έχουν Αιμορροφιλία.  

                                                            

   Β.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ   

   1.    Έλεγχος  για  κληρονομικές  ή  επίκτητες  διαταραχές  της  Αιμόστασης

          (αιμορραγίες, θρομβώσεις).  

 2.    Προγεννητικός  έλεγχος  της  Αιμορροφιλίας  με πολυμορφισμούς, προσδιορισμό        

        μεταλλάξεων  inversion  22 και 1,  ή sequencing. 

        Για τις εργαστηριακές εξετάσεις  γίνεται  εσωτερικός  και  εξωτερικός ποιοτικός

         έλεγχος. 

 

Γ.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ :

1.   Ανακοινώσεις, ομιλίες, εισηγήσεις, κάθε έτος σε επιστημονικά συνέδρια  εσωτερικού  και

     εξωτερικού.   

2.   Συγγραφικό  έργο  με  δημοσιεύσεις   σε   επιστημονικά   περιοδικά  της  αλλοδαπής   

      ή  ημεδαπής.   

3.    3.  Συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά συνεργατικών μελετών 

(σ        (συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς μελέτες)

        4.  Ανάθεση, διενέργεια και παρακολούθηση διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με την Α΄  

             και Β΄ Παιδιατρική  Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

        

Δ.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ :       

       Πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων στην Αιματολογία και Βιοπαθολογία. 

       Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά  μαθήματα  φοιτητών  Ιατρικής  του  Πανεπιστημίου

       Αθηνών   και  ειδικευομένων  στην   Παιδιατρική  της  Α΄Παιδιατρικής  Κλινικής,  

       καθώς  και  ειδικευμένων   Παιδιάτρων.