ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διευθύντρια: Γεωργία Περισσάκη, MD

Τηλ: 2132013160-4

e-mail: aimalab@paidon-agiasofia.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

              

 

Διευθύντρια:

Γεωργία Περισσάκη, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ

Ιατρικό Προσωπικό:             

               Ευστάθιος Βαβουράκης, Αιματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

                Ιωάννα Μυρίλλα, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ

                Παφτούνος Σπυρίδων Επικουρικός Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

                Κουδουμνάκης Νικόλαος Επικουρικός Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

                                                                                  

Επιστημονικό Προσωπικό:

Δρ. Ευάγγελος Πρεμέτης, Βιολόγος

               Μαρία Κακλέα, Βιολόγος

 

Μόνιμο Παραϊατρικό Προσωπικό

Α) Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

            Καλαρύτη Παρθενία

 

Β) Παρασκευάστριες:

Κεφαλογιάννη Ελένη

Κοντογιάννη Παναγιώτα

Θεοδώρου Αναστασία

Κούργια Ευαγγελία                                            

Γραικούση Αικατερίνη

Τσιραντωνάκη Μαρία

Σιάντου Αικατερίνη

Λογοθέτη Κωνσταντίνα

                                            

   Β) Ειδικευμένοι σε Παράταση Ιατροί Βιοπαθολογίας:

            Μυλωνά Σταυρούλα

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

 

 Εξετάσεις που εκτελούνται στο Αιματολογικό Εργαστήριο

 

Α. Αιματολογικές εξετάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς

    χωρίς προσυνεννόηση:

 

 1. Γενική αίματος
 2. Μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων
 3. Υπολογισμός % αναλογίας λευκοκυττάρων (manual)
 4. Μέτρηση εμπύρηνων ερυθρών περιφερικού αίματος
 5. Μέτρηση και μορφολογία αιμοπεταλίων (manual)
 6. ΤΚΕ
 7. ΔΕΚ
 8. Test Δρεπανώσεως
 9. Εξέταση αίματος για πλασμώδιο Laveran
 10. Αναζήτηση κυττάρων λοιμώδους μονοπυρηνώσεως
 11. Μικρο Ηt
 12. Έλεγχος μυελοϋπεροξειδάσης κοκκιοκυττάρων
 13. Fe ορού
 14. Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα ορού (TIBC)
 15. Τρανσφερίνη ορού (TRF)
 16. Φερριτίνη ορού
 17. Βιταμίνη Β12 ορού
 18. Φυλλικό οξύ ορού
 19. Απτοσφαιρίνη ορού
 20. Γλυκοζο-6-φωσφορική-αφυδρογονάση (G6PD) ερυθρών (μέθοδος Beutler) screening
 21. Γλυκοζο-6-φωσφορική-αφυδρογονάση (G6PD) ποσοτική (TÖNZ test)
 22. Γλυκοζο-6-φωσφορική-αφυδρογονάση (G6PD) ποσοτική ενζυματική
 23. Ηλεκτροφόρηση Hb σε οξεική κυτταρίνη
 24. Ποσοτικός προσδιορισμός HbF με HPLC (Variant)
 25. Ποσοτικός προσδιορισμός HbA2 με HPLC (Variant)
 26. Ποσοτικός προσδιορισμός HbS με HPLC (Variant)
 27. Ποσοτικός προσδιορισμός HbH με HPLC (Variant)
 28. Ποσοτικός προσδιορισμός HbD με HPLC (Variant)
 29. Έγκλειστα HbH
 30. Έγκλειστα ερυθροβλαστών
 31. Χρώση για σωμάτια HEINZ
 32. Διαλυτοί υποδοχείς τρανσφερίνης ορού (sTfR)
 33. Ανίχνευση κυττάρων κοκκύτου
 34. Laveran test
 35. Μεθαιμοσφαιρίνη (ποσοτικός προσδιορισμός)
 36. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) ποσοτικός προσδιορισμός

 

Β. Αιματολογικές εξετάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς

με προσυνεννόηση:

 1. Μοριακός έλεγχος για σύνδρομο GILBERT 
 2. Μελέτη ερυθροκυτταρικής μεμβράνης :
 • Ανάλυση πρωτεϊνών μεμβράνης ερυθρών με SDS-PAGE (Fairbanks)
 • Ανάλυση πρωτεϊνών μεμβράνης ερυθρών με SDS-PAGE (Laemmli)
 • Πυκνομετρική ανάλυση πρωτεϊνών μεμβράνης ερυθρών

     

 

Γ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας (ενηλίκων)

        (αιμοληψίες Τρίτη-Πέμπτη 8.30-10.00 π.μ.)

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

     

      Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ          

           ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

                

Στην οκτάμηνη παραμονή τους στο αιματολογικό εργαστήριο, οι ειδικευόμενοι γιατροί εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε όλα τα τμήματα του εργαστηρίου (τμήμα αιμολυτικών αναιμιών, ανάλυσης αιμοσφαιρινών, μεμβρανοπαθειών κ.λ.π.)

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται από το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος και από τους ειδικευμένους ιατρούς και περιλαμβάνουν μελέτη περιστατικών του εργαστηρίου, βιβλιογραφική ενημέρωση κ.α.

Στο πρακτικό μέρος οι ειδικευόμενοι ιατροί μετά από θεωρητική ανάλυση και επίδειξη των μεθόδων, εκτελούν τις εργαστηριακές εξετάσεις με επίβλεψη του προσωπικού.

Μετά την παραπάνω εκπαίδευση λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα των εφημεριών του τμήματος με την επίβλεψη των επιμελητών.

 

      Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κατά τον μήνα της παραμονής τους στο Αιματολογικό εργαστήριο, οι ειδικευόμενοι

γιατροί της αιματολογίας εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στο τμήμα

αιμολυτικών αναιμιών, ανάλυσης αιμοσφαιρινών, μεμβρανοπαθειών, ομοιοστασίας του σιδήρου κ.λ.π.)

 

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι, Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Λ,

          Ι.Ε.Κ, Ι.Ι.Ε.Κ.

         

  Δ)  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Εργαστηριακής Αιματολογίας και Κλινικής Χημείας

  

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».
 2. Παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική, στη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας.