Περιχειρίδα με το όνομα του παιδιού

 

Με την εισαγωγή του παιδιού στο Νοσηλευτικό Τμήμα ο υπεύθυνος νοσηλευτής θα φορέσει στον καρπό του παιδιού την ειδική περιχειρίδα όπου αναγράφεται το όνομά του.
Ιατροί και νοσηλευτές μπορούν έτσι να αναγνωρίσουν εύκολα το παιδί σας για οποιαδήποτε νοσηλευτική ή ιατρική παρέμβαση, όπως η χορήγηση φαρμάκου, ιδιαίτερα όταν κοιμάται ή είναι βρέφος. Θα πρέπει να φορά την περιχειρίδα καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση. Αν φθαρεί ή χαθεί ο υπεύθυνος νοσηλευτής θα την αντικαταστήσει.