Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ.10/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (43) ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ – ΝΕΡΟΥ ΝΟ1 ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (33) ΠΛΑΚΩΝ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 38/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ (HI-FLOW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΜ ΚΑΙ ΜΕΘ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 28Α/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο28Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 32Α/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΜΟΙΒΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΝΟ2 ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top