Τακτικές επισκέψεις των ιατρών

 

Η τακτική επίσκεψη γιατρών γίνεται κάθε πρωί.
Αν επιθυμείτε να μιλήσετε στους γιατρούς του Τμήματος ή στον γιατρό που έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της νοσηλείας του παιδιού σας πέραν της τακτικής επίσκεψης μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του τμήματος ή στην υπεύθυνη νοσηλεύτρια.