Συγκατάθεση γονέων

 

Αν το παιδί πρόκειται να χειρουργηθεί ή/και χορηγηθεί πειραματικό δοκιμαστικό φάρμακο θα απαιτηθεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του.