Σχολείο Νοσοκομείου

 

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο για τα νοσηλευόμενα παιδιά. Τα μαθήματα παραδίδονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις αίθουσες του σχολείου ή στο κρεβάτι του ασθενή με τη διαδικασία της εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Στο τέλος της νοσηλείας μαζί με το εξιτήριο χορηγείται και βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων ή το ενδεικτικό απολυτήριο για όλο το σχολικό έτος. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην προϊσταμένη-νοσηλεύτρια.