Περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ., πυρκαγιά), σας ειδοποιεί ο συναγερμός ή/και η καμπάνα της Εκκλησίας.

- Παρακαλούμε μείνετε ψύχραιμοι.
- Παραμείνετε στο δωμάτιο σας.
- Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του δωματίου.
- Αποφύγετε την χρήση ασανσέρ.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπευθύνων του Νοσοκομείου.