Δικαίωμα στην πληροφόρηση/Πρόσβαση στον ιατρικό Φάκελο

 

Ο γιατρός είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του παιδιού σας.

Μόνο οι γονείς ή ο κηδεμόνας του παιδιού έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελλο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντίγραφο του ιατρικού φακέλλου παρακαλούμε να υποβάλετε έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Νοσοκομείου