Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαβουλεύσεις

Home/Διαβουλεύσεις

A΄Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, για τις Μονάδες Α΄ΜΕΝΝ, Β΄ΜΕΝΝ, ΠΜΕΝ, ΚΕΜ και το Χειρουργείο

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

2020-11-20T12:34:12+02:0020/11/2020|Διαβουλεύσεις|

Β΄διαβούλευση – Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου

Τίθενται σε β΄διαβούλευση οι Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή [...]

2019-10-18T14:53:02+02:0002/05/2019|Διαβουλεύσεις|

Α΄ δημόσια διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου

Τίθενται σε α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την [...]

2019-10-18T16:01:59+02:0002/04/2019|Διαβουλεύσεις|