Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «εξετάσεων ταυτοποίησης μικροοργανισμών και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής με συνοδό εξοπλισμό τεχνολογίας τύπου φασματομετρίας μαζών (MALDI-TOF MS) για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τρία έτη (3) έτη»

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) ενός (1) τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM υψηλής ανάλυσης και β) ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού – Ακτινογραφικού Συστήματος

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

Δημόσια Β’ Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανίχνευση λοιμογόνων παραγόντων με την αυτοματοποιημένη μέθοδο Πολυπλεκτική (multiplex) PCR για περιπτώσεις λοιμώξεων κεντρικού νευρικού συστήματος ανώτερου και κατώτερου συστήματος αρθρικού υγρού, γαστεντερικού συστήματος και από θετικές αιμοκαλλιέργειες.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αυτόματης ανοσοϊστοχημείας autoIHC/ISH με συνοδό εξοπλισμό για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο για δύο (2) έτη

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για δύο (2) έτη.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Go to Top