Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Α΄Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους ακόμη

Σε Α΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) τριακοσίων δέκα (310) πρόφιλτρων (ΚΚΜ) και β) εκατόν ογδόντα ενός (181) σακκόφιλτρων (ΚΚΜ) του Νοσοκομείου, γ) εκατόν σαράντα επτά (147) ιμάντων για τις ΚΚΜ του Νοσοκομείου δ) προμήθεια και τοποθέτηση διακοσίων πενήντα (250) φίλτρων και απόλυτων φίλτρων και ε) μέτρηση σωματιδιακού φορτίου σε είκοσι έξι (26) χώρους: χειρουργείων (8) , μονάδων πρόωρων 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2), ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1) ΜΕΘ – COVID (1), MHN (4) Αποστείρωση (3), Αιμοδυναμικό (1).

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

«Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας ανοσολογικών εξετάσεων και ειδικών πρωτεϊνών με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για δύο (2) έτη.

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας εξετάσεων με τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για τρία (3) έτη.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «εξετάσεων ταυτοποίησης μικροοργανισμών και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής με συνοδό εξοπλισμό τεχνολογίας τύπου φασματομετρίας μαζών (MALDI-TOF MS) για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τρία έτη (3) έτη»

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) ενός (1) τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM υψηλής ανάλυσης και β) ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού – Ακτινογραφικού Συστήματος

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

Δημόσια Β’ Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την [...]

Go to Top