Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

Home/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9987 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔ. ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/05/2022 ΩΡΑ 15:00 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕ 9644 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟYΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΨΥΕ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/05/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8219 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS CoV-2 (RAPID TEST) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/04/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δείτε περισσότερα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II ΚΛΑΣΗΣ A2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/04/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δείτε [...]

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 300.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘΜ.ΕΣΗΔΗΣ 140627 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για την επείγουσα προμήθεια α) αντιδραστηρίων για την ταχεία μοριακή ανίχνευση του ιού SARS-CoV2 καθώς και των ιών SARS-CoV-2, Γρίπης Α&Β και Αναπνευστικού Συγκυτιακού (RSV) β) προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις μοριακές εξετάσεις του SARS-CoV2 τριών επιπέδων, γ) θετικού και αρνητικού control SARS-CoV-2 για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και δ) υλικού μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων και λοιπών αναλωσίμων απαραίτητων για την μοριακή ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε περισσότερα εδώ.