Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις

Home/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2018 για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού εν Γένει-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν Γένει.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 22/01/2019 10:00π.μ. - 25/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2017 (Συστημ. Αριθμ 25965) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Συνημμένο Αρχείο  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 32/2019- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :79797- Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τγια την προμηθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών :14-10-2019 10:00 π.μ - 21-10-2019 13:00μ.μ Ηλεκτρονική [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 80278-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων για την καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα και την καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. - 07/11/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 34/2019 – ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 80278-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων για την καρδιοχειρουργικής εντατικής μονάδας και της καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. - 07/11/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 32/2019- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 79797-Διακήρυξη Νο 32/2019 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Παίδων » Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για ένα έτος

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών : 14/10/2019 10:00π.μ - 21/10/2019 10:00π.μ Ηλεκτρονική [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25/2019 – ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 79435-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. - 11/10/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ 79435-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. - 11/10/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No22/2019 – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77085-Διακήρυξη Νο22/2019 του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης-Σιδερώματος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, γία ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική υποβολή πρoσφορών από 19-08-2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι 26-08-2019 [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 22/2019 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης – Σιδερώματος Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκων του Νοσοκομείου, για ένα έτος (1).

Συνημμένο Αρχείο