Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών
Δ.ΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>
ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Έκδοση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζόμενων για την εισαγωγή στο Δημόσιο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία», Ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για το Εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζομένων, για τηνεισαγωγή στο Δημόσιο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία», Ειδικότητας ΒοηθόςΝοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για το Εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Δείτε περισσότερα εδώ.