Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: 09/01/2019 10:00π.μ. έως 14/01/2019 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 18/01/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο