ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
“Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
ΦΕΚ 4271/22-12-2019

 1. Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας-Ογκολογίας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠοΑιμ):
  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νοσημάτων γενετικής προδιάθεσης σε καρκίνο κατ’αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς GENTURIS.
 2. Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (Κληρονομικές Αναιμίες), της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:
  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων κατ’αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς EuroBloodNet.
 3. Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη, της Α΄Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:
  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παίδων κατ’αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς Endo-ERN.
 4. Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ):
  Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων κατ’αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς EuroBloodNet.
 5. Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ):
  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Συνδρόμων Κληρονομικής/Γενετικής Προδιάθεσης σε καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας-Αιματολογικών κακοηθειών και συμπαγών όγκων κατ’αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς GENTURIS.
 6. Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ) και Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας Ογκολογίας, της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠοΑιμ):
  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Παιδικών Καρκίνων. κατ’αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς PaedCan