ΛΗΞΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/12/2021 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30

Δείτε περισσότερα εδώ.