ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Υποβολή προσφορών έως 26/06/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προσφορών iSupplies, ενώ οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν και με φυσικό φάκελο, μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies έως την ημερομηνία λήξης υποβολής, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας μέχρι τις 14:30 της ίδιας ημέρας. — ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.